Leegstandswet

Heeft u een nieuwe woning gekocht en woont u daar al? En staat uw oude woning leeg en te koop? Dan kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren. Dat kan op basis van de Leegstandwet. U heeft hiervoor een vergunning van de gemeente Haarlemmermeer nodig.

Wat u moet weten

Te koop staande woning

  • U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de woning.

  • U krijgt de vergunning voor 5 jaar achter elkaar.

  • U heeft toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.


Huurcontract

  • De huurder van een woning die verhuurd is op grond van de Leegstandwet, heeft geen huurbescherming.

  • De huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden.

  • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder.

  • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.


Tijdelijke verhuur en hypotheekaftrek

Verhuurt u uw woning tijdelijk? U kunt dan geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u weer hypotheekrente aftrekken.


Meer informatie

Informatie van de rijksoverheid op de website van de huurcommissie.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier voor de vergunning (PDF, 124.29 kB) in.

  • Voeg een kopie bij van het eigendomsbewijs van de woning.

  • Voeg een bewijs bij dat de woning te koop staat. Zoals een verkoopbrochure of een verwijzing naar de website van een makelaar.

Stuur de stukken op naar:
Gemeente Haarlemmermeer
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Kosten

Het aanvragen van de vergunning kost € 183,25. Dit is inclusief verzendkosten van de vergunning. U ontvangt voor de betaling een acceptgirokaart. U krijgt de vergunning thuisgestuurd. Het verlengen van de vergunning kost € 91,65.