Kinderopvang

Wat u moet weten

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Om voor deze toeslag van de Belastingdienst in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de toeslag aanvraagt.

Bijdrage gemeente

Werkt u of uw partner niet? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. In dat geval kan de gemeente voor maximaal 2 dagdelen van elk 3 uur de toeslag voor haar rekening nemen. Deze toeslag betaalt zij aan de opvanglocatie die uw kind bezoekt, waardoor u een lager (inkomensafhankelijk) uurtarief betaalt. Een voorwaarde is dat de opvanglocatie van uw keuze gesubsidieerde peuteropvang aanbiedt.

U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage voor twee dagdelen peuteropvang. U betaalt dan hetzelfde als iemand die wel recht heeft op kinderopvangtoeslag. Vanaf 2018 is deze regeling mogelijk bij de volgende opvanglocaties:

Voor wie

U komt in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente als u: 
 
 • Woont (of staat ingeschreven) in de gemeente Haarlemmermeer.
 • Een re-integratietraject volgt en een uitkering ontvangt. En de uitkering ontvangt op grond van:
  • de Participatiewet (PW)
  • of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW).
  • of de Wet inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
  • of de Algemene nabestaandenwet (Anw).
 • Als werkzoekende geregistreerd staat bij het UWV WERKbedrijf of een traject naar werk volgt.
 • Een alleenstaande ouder bent met inkomen uit arbeid, aangevuld met een uitkering op basis van de PW.
 • Een student bent die staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling.
 • Een nieuwkomer bent, die verplicht een inburgeringstraject volgt (gestart voor 1 januari 2013).
 • Jonger dan 18 jaar bent, een opleiding volgt en op grond van de Participatiewet een uitkering ontvangt.

Aanvragen

Wilt u voor een gemeentelijke bijdrage voor kinderopvang in aanmerking komen? Klik op de knop ‘Hulpvraag melden’. U komt bij het meldingsformulier Sociale Dienstverlening. Door het invullen van het formulier, meldt u uw hulpvraag bij de gemeente.

 

Nog geen DigiD? Vraag deze aan via de website van DigiD.
 

Hoe gaat het verder?

 • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Een medewerker van de gemeente belt u binnen 5 werkdagen om uw vraag te bespreken
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Dit kan in het raadhuis zijn of bij u thuis. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt
Heeft u een vraag over de werkwijze van de sociale dienstverlening van de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via 0900 1852.