Kinderopvang

Wat u moet weten

Kinderopvangtoeslag

Gaat uw kind naar de kinderopvang en werkt u beiden? U kunt dan kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. Om voor deze toeslag in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de toeslag aanvraagt.


Bijdrage gemeente voor peuteropvang

Werkt u of uw partner niet? Dan komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. In dat geval kan de gemeente voor maximaal 2 dagdelen per week de kosten voor peuteropvang voor haar rekening nemen. Deze toeslag betaalt zij aan de opvanglocatie die uw kind bezoekt. Een voorwaarde is dat de opvanglocatie van uw keuze gesubsidieerde peuteropvang aanbiedt.


Voor- en vroegschoolse educatie 

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is dat kinderen zoveel mogelijk zonder taalachterstand beginnen in groep 3. Het consultatiebureau stelt vast of uw kind een indicatie heeft voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). De gemeente subsidieert maximaal 2 dagdelen per week. Het vve-programma van de peuteropvang bestaat uit thema’s die aansluiten op de belevingswereld van kinderen. Peuters kunnen spelenderwijs een taalachterstand inhalen. 


Gesubsidieerde peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie in Haarlemmermeer

De volgende organisaties bieden gesubsidieerde peuteropvang voor 2 tot 4 jarigen en voor- en vroegschoolse educatie voor peuters van 2,5 tot 4 jaar:

Voor wie

U kunt een bijdrage van de gemeente voor de peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar aanvragen als u aan een of meerdere voorwaarden voldoet. U komt in aanmerking als u:
 

 • Woont (of staat ingeschreven) in de gemeente Haarlemmermeer.
 • Een re-integratietraject volgt en een uitkering ontvangt. En de uitkering ontvangt op grond van:
  • de Participatiewet (PW)
  • of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW).
  • of de Wet inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
  • of de Algemene nabestaandenwet (Anw).
 • Als werkzoekende geregistreerd staat bij het UWV WERKbedrijf of een traject naar werk volgt.
 • Een alleenstaande ouder bent met inkomen uit arbeid, aangevuld met een uitkering op basis van de PW.
 • Een student bent die staat ingeschreven bij een school.
 • Een nieuwkomer bent, die verplicht een inburgeringstraject volgt (gestart voor 1 januari 2013).
 • Jonger dan 18 jaar bent, een opleiding volgt en op grond van de Participatiewet een uitkering ontvangt.

Aanvragen

De gemeentelijke bijdrage voor peuteropvang vraagt u aan via de knop ‘Hulpvraag melden’. U komt dan bij het meldingsformulier Sociale Dienstverlening. Door het invullen van het formulier, meldt u uw hulpvraag bij de gemeente. 


Nog geen DigiD? Vraag deze aan via de website van DigiD.


Hoe gaat het verder?

 • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Een medewerker van de gemeente belt u binnen 5 werkdagen om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Dit kan in het raadhuis zijn of bij u thuis. Het gesprek gaat over uw situatie en over de vragen die u heeft. 

Heeft u een vraag over de werkwijze van de sociale dienstverlening van de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via 0900 1852.