Kansspelvergunning

Gaat u een loterij, bingo of ander kansspel organiseren? Het kan zijn dat u daar een vergunning voor moet aanvragen.

Wat u moet weten

Loterij

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig. U krijgt alleen een vergunning als de loterij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De opbrengst van uw loterij dient een algemeen belang. Denk daarbij aan het herstel van een clubgebouw, het jubileum van een vereniging en nieuwe uniformen voor een fanfare.

 • De prijzen van uw loterij zijn niet hoger dan 50% van de waarde van de verkochte loten.

 • Tot een bedrag van € 4500 aan prijzen bent u als vergunninghouder bij de trekking aanwezig.

 • Tot een bedrag van € 4500 vraagt u de vergunning aan bij de gemeente.

Is de prijzenpot € 4500 of meer? Dan vraagt u de vergunning aan bij het ministerie van Justitie. Dan moet er namelijk een notaris aanwezig zijn bij de trekking.


Bingo en rad van fortuin

 • Het organiseren van een openbare bingo, rad van fortuin, vogelspiekspel of ander klein kansspel meldt u bij de gemeente.

 • Een voorwaarde is dat het prijzenpakket per ronde niet meer waard is dan € 400 en de gezamenlijke waarde van de prijzen niet meer dan € 1550.

 • Is het prijzenpakket hoger dan € 400 of € 1550? Dan vraagt u een vergunning aan.

 • De opbrengst dient een algemeen belang. Zoals bijvoorbeeld het herstel van een clubgebouw, het jubileum van een vereniging, nieuwe uniformen voor een fanfare, enzovoort.

Aanvragen

Vergunning voor het organiseren van een loterij

Vul het aanvraagformulier loterijvergunning (pdf) volledig in. 

Stuur het formulier uiterlijk 8 weken voor de loterij op naar Gemeente Haarlemmermeer, Cluster Veiligheid - Team Vergunningen, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Of mail het formulier met de aanvullende stukken naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Aanvragen loterijvergunning'.


Melden van een openbare bingo, rad van fortuin of ander klein kansspel

Vul het meldingsformulier kleine kansspelen (pdf) volledig in.

Stuur het formulier uiterlijk 8 weken voor de loterij op naar Gemeente Haarlemmermeer, Cluster Veiligheid - Team Vergunningen, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Of mail het formulier naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Melden klein kansspel'.


Aanvullende documenten

Bij uw aanvraag heeft de gemeente de volgende gegevens nodig:

 • Administratieve gegevens van uw organisatie.

 • De begrotingsgegevens van de loterij.

 • Wie de trekking uitvoert.

Binnen een maand na afloop van de trekking doet u een financiële verantwoording. U doet dat op een formulier dat met de vergunning wordt meegezonden.


Contact

Wilt u meer weten? Neemt dan contact op met Team Vergunningen via 0900 1852. Of stuur een e-mail naar: info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Kansspelvergunning'.

Kosten

De aanvraag van een vergunning voor het houden van een loterij kost € 94,05.

Gaat het om een bingo of rad van fortuin? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U maakt wel een melding bij de gemeente.