Jeugdhulp

Hulp vragen

Heeft u hulp en ondersteuning nodig voor uw kind? Dan kunt u terecht bij:

  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • De school van uw kind; een maatschappelijk werker, schoolcoach, jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
  • Uw huisarts; zij helpen u op weg bij het vinden van een oplossing. En verwijzen u door als uw kind specialistische jeugdhulp nodig heeft.

Kijk op de website van de Sociale kaart Haarlemmermeer voor een overzicht van alle hulporganisaties.

Beschermingstafel

Ouders zijn zelf verantwoordelijk om hun kinderen veilig te laten opgroeien. Maar als er zorgen zijn om die veiligheid, moet zo snel mogelijk de juiste hulp worden georganiseerd. Als dat ouders en de hulpverlening onvoldoende lukt, wordt bij de Beschermingstafel het gesprek daarover gevoerd. Bij de Beschermingstafel bespreken ouders, kind(eren) en de betrokken professionals wat er nodig is om de veiligheid van de kinderen te vergroten.

Aanmelden

U kunt zich niet rechtstreeks aanmelden bij de Beschermingstafel. Dit gebeurt via de betrokken professional. De aanmelder maakt een verslag, dat van tevoren met u wordt besproken. Hier kunt u ook op reageren. 

Vragen

Voor algemene vragen en meer informatie: beschermingstafel@haarlemmermeer.nl