Inburgering

Wat u moet weten

Moet u verplicht inburgeren?

Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U hebt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit is de inburgeringstermijn. Alle informatie leest u op de website over inburgeren.

 • Moest u voor 1 januari 2013 al beginnen met inburgeren? Bel dan de gemeente: 0900 1842. De gemeente helpt u met uw inburgering en heeft hiervoor afspraken gemaakt met stichting VluchtelingenWerk. 

 • Moest u op of na 1 oktober 2017 beginnen met inburgeren? Dan is het traject voor de participatieverklaring een onderdeel van inburgeren. Dit traject kost € 150.


​Wanneer is inburgeren niet nodig?

In de volgende gevallen is inburgeren voor u niet nodig: 

 • U bent jonger dan 18 jaar.

 • U bent met pensioen.

 • U heeft een paspoort van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of u bent familie van iemand met zo’n paspoort.

 • U bent 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16de jaar.

 • U heeft Nederlandse diploma’s. Of u heeft bewijs dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of heeft gedaan.

 • U komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk.


Is inburgeren verplicht?

Ja, inburgeren is verplicht. Dat betekent dat u moet slagen voor de inburgeringsexamens. Doet u niet mee? Dan krijgt u een boete. En het kan gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning.

U hoeft geen examen te doen als u een vrijstelling heeft voor een examen.


Wanneer hoef ik geen examens te doen?

Heeft u een lichamelijke of geestelijke beperking? Zijn er bijzondere omstandigheden? Dan hoeft u misschien geen examens te doen. Dit heet ontheffing. U leest daar meer over op https://inburgeren.nl/geen-examen-doen

Wat u moet doen

U regelt het inburgeren zelf. Heeft u vragen over inburgeren en het inburgeringsexamen? Op de www.inburgeren.nl/ van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt u veel informatie. Kunt u het inburgeren niet zelf betalen? Dan kunt u geld lenen bij DUO.


Hoe het werkt

 1. U kiest een inburgeringscursus.

 2. U schrijft zich daarvoor in en u betaalt deze.

 3. U volgt de cursus.

 4. U meldt zich aan voor het examen. Het examen heeft 5 onderdelen.


U woont in het buitenland

Heeft u een verblijfsvergunning aangevraagd? Dan maakt u het basisexamen inburgering in het land waar u nu woont. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse ambassade. Slaagt u voor het examen? Dan kunt u naar Nederland komen.

Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan neemt u ook deel aan het participatieverklaringstraject. U leert hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Voor wie is het participatieverklaringstraject?

Het participatieverklaringstraject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren, namelijk:

 • Statushouders

 • Iedereen die in Nederland komt voor gezinsvorming of gezinshereniging 

 • Iedereen die een brief krijgt van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat dat u moet inburgeren.

Wat leert u over Nederland?

Voor de participatieverklaring leert u wat belangrijk is in Nederland, hoe we in Nederland met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen. Bijvoorbeeld: 

 • Iedereen in Nederland is gelijk

 • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen

 • Iedereen mag zelf kiezen wat hij of zij gelooft

 • Iedereen mag naar school

 • Iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt, maar mag een ander niet discrimineren

 • We zorgen voor onszelf en voor elkaar, de overheid helpt mensen die dat nodig hebben 

Wanneer ondertekent u de Participatieverklaring?

U hebt 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO. DUO regelt het inburgeren. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Wie hoeft niet mee te doen?

 • Kinderen onder de 18 jaar

 • Ouderen die AOW krijgen

 • Als u vóór 1 oktober 2017 verplicht was om in te burgeren 

Hoe doet u mee?

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie: 

 • Bent u statushouder? U hoeft niets te doen. U krijgt dan van de gemeente een uitnodiging waarin staat wanneer en waar u de training Participatieverklaring kan volgen. De training wordt verzorgd door VluchtelingenWerk. De kosten worden niet bij u in rekening gebracht. 

 • Bent u geen statushouder? Dan meldt u zichzelf aan op de website van VluchtelingenWerk. U volgt dan een workshop van 1 dag. Aan het eind van die dag ondertekent u de participatieverklaring. Dit is een verkort traject.        

U komt in aanmerking voor het verkorte traject als:

 • U inburgeringsplichtig bent (arbeid, studie, gezin).

 • U in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging (geen statushouder op basis van asiel)

 • Uw taalniveau Nederlands en/of Engels minimaal A1 is 

De training wordt verzorgd door VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. U kunt zich hier aanmelden voor de workshop. Op de site kunt u zelf een datum en locatie uitkiezen. De training wordt afwisselend aangeboden in het Nederlands en in het Engels. 

Kosten

Het participatieverklaringstraject kost € 150. U krijgt hiervoor een rekening van de gemeente. U kunt op 2 manieren betalen:

 • U betaalt dit bedrag vanuit uw lening bij DUO (via Mijn Inburgering). DUO betaalt de rekening dan aan ons.
 • U betaalt dit bedrag direct aan ons.