Identiteitskaart Nederlanders in het buitenland

Wat u moet weten

Levertijd

De levertijd is 3 werkdagen.

Aanvraag Afhalen
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Dinsdag
Vrijdag Woensdag
Zaterdag Donderdag
Zondag Donderdag

De levertijd loopt op als:

 • U de reisdocumenten laat bezorgen.

 • Uw huidig reisdocument vermist is.

 • Er onderzoek nodig is naar uw nationaliteit.


Ophalen

 • U haalt de identiteitskaart persoonlijk bij de gemeentebalie Schiphol op.
  Ben je jonger dan 12? Dan is bij het afhalen 1 van de gezaghouders aanwezig. Lukt dit niet, en kom je met je oma of de oppas? Laat dan je gezaghouder toestemming geven. Kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf de identiteitskaart ophalen.

 • Lever uw nog geldige identiteitskaart in bij het afhalen van het nieuwe reisdocument.

 • De identiteitskaart haalt u binnen 3 maanden op.


​Laten bezorgen van reisdocumenten in Nederland

U kunt ervoor kiezen om uw reisdocument te laten bezorgen op uw verblijfadres in Nederland. U moet dit document wel zelf in ontvangst te nemen. U kunt in dit geval niet kiezen om het oude reisdocument mee terug te krijgen.

Houd rekening met een langere levertijd. Wij garanderen bij bezorging geen levertijd van 3 werkdagen.


Kwijt of gestolen?

Is uw reisdocument vermist of gestolen? Dan hebben wij het nummer van het document nodig. Dit nummer vragen wij op bij de instantie die het document heeft afgegeven. Dit heeft tot gevolg dat de aanvraag meer tijd in beslag neemt en het langer dan 3 werkdagen duurt voordat u uw reisdocument ontvangt. 

Er is geen proces-verbaal nodig bij verlies van uw reisdocument.


Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeentebalie op Schiphol via het contactformulier. Voor het afzeggen of wijzigen van afspraken belt u met 0900 1852, of vanuit het buitenland met 0031 23567 6543.

 

Meenemen

Welke documenten u mee moet nemen is afhankelijk van het land waarin u woont. Bekijk op de pagina van het land waarin u woont welke documenten u meeneemt.

België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Noorwegen
Oostenrijk
Spanje
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Zweden

Overige landen

Staat het land waarin u woont er niet bij? Neem dan de volgende documenten mee:

 • Oude reisdocument(en). Alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die in uw bezit zijn neemt u mee bij de aanvraag: geldig én verlopen.

 • ​Pasfoto. Er gelden eisen voor een pasfoto. Wij adviseren u om uw pasfoto in Nederland te laten maken. U kunt op Schiphol ook pasfoto’s laten maken.

 • Bewijsstukken van verblijf in het buitenland. Dit is nodig om uw nationaliteit vast te stellen. Bijvoorbeeld: een geldige verblijfsvergunning. Of een originele verklaring over uw verblijf en nationaliteit van de bevoegde autoriteiten van uw woonplaats. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden. De verklaring is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler. Bij verschil van mening over de inhoud of leesbaarheid wordt alsnog om een vertaling gevraagd.

In sommige gevallen heeft u ook nodig:


Dubbele nationaliteit

Heeft u een dubbele nationaliteit? Neem dan contact op met de Gemeentebalie Schiphol. Zij informeren u over de benodigde documenten.


Afschrift geboorteakte

U heeft een geboorteakte nodig als:

 • U niet eerder een Nederlands reisdocument heeft aangevraagd.

 • Uw kind minderjarig is en nooit ingeschreven heeft gestaan in Nederland (voor vaststelling of controle oudergegevens).

Het afschrift van uw geboorteakte voldoet aan de volgende eisen:

 • Het is niet ouder dan 6 maanden.

 • Het is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler.

 • De buitenlandse aktes moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille.
   


Afschrift huwelijksakte

Wilt u de naam van uw partner in uw nieuwe paspoort of identiteitskaart? Staat deze al in uw oude paspoort? Dan kan dit zo worden overgenomen in het nieuwe paspoort. Staat de naam van uw partner nog niet vermeld? Neem dan een afschrift van uw huwelijksakte of partnerregistratie mee. Dit afschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Als uw partner overleden is, neem dan de overlijdensakte mee. Het afschrift van uw huwelijksakte voldoet aan de volgende eisen:

 • ​Het is niet ouder dan 6 maanden.

 • Het is opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. In andere gevallen neemt u een vertaling mee van een beëdigd vertaler.

 • De buitenlandse aktes moeten in bepaalde gevallen voorzien zijn van een legalisatie of apostille.


Personen jonger dan 18 jaar

Bij een aanvraag voor een identiteitskaart voor personen tot en met 11 jaar, en bij een aanvraag voor een paspoort voor personen tot en met 17 jaar is toestemming (pdf) nodig van de gezaghouder(s). Het ouderlijk gezag wordt aangetoond met:

 • Een afschrift van de huwelijksakte, niet ouder dan 6 maanden, geen trouwboekjes.

 • Een origineel gewaarmerkte kopie echtscheidingsdocumenten waaruit blijkt wie het ouderlijk gezag heeft over het minderjarige kind.

 • Originele adoptiepapieren van een Nederlandse rechtbank.

 • Een origineel afschrift van de erkenningsakte waaruit blijkt dat de moeder heeft ingestemd met de erkenning.

 • Een uittreksel uit het gezagsregister.

Is uw kind niet in Nederland geboren? Neem dan een geboorteakte mee.

Let op: Als beide ouders aanwezig zijn tijdens de aanvraag, neemt u beiden een geldig identiteitsbewijs mee. Het toestemmingsformulier vult u in aan de balie.

Kan een gezaghouder niet in persoon aanwezig zijn bij de aanvraag? Neem dan het volgende mee:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeentebalie Schiphol.

Kosten

U betaalt de kosten voor de identiteitskaart aan de balie op Schiphol. U kunt alleen met pin of creditcard betalen. De betaalkaarten Visa Electron en American Express worden niet op de gemeentebalie Schiphol geaccepteerd.
 

Identiteitskaart

Prijs

Nederlandse identiteitskaart (tot 18 jaar): € 67,45
Nederlandse identiteitskaart (vanaf 18 jaar): € 89,50
Thuisbezorgen reisdocumenten op een adres in Nederland: € 4,95