Honden

Losloopgebieden

Wilt u weten waar in uw buurt losloopgebieden zijn? Bekijk dan de kaart van uw dorp. Er staan ook borden bij losloopgebieden,  daaraan herkent u dat het gebied een losloopgebied is. Bij gebieden waar geen honden mogen komen, staan borden met 'geen honden'.

Losloopgebied bord
 

Recreatiegebieden

Wilt u uw hond een flink stuk laten rennen? U kunt dan terecht in de recreatiegebieden. Dit zijn grotere gebieden waar honden los mogen lopen.

Wat u moet weten

Aanlijnen

Loopt u met uw hond buiten een losloopgebied? Dan is uw hond aangelijnd. Is uw hond niet aangelijnd buiten een losloopgebied? Er kan dan een boete worden gegeven van € 90. Daar komt altijd € 9 aan administratiekosten bij.


Hondenpoep

Hondenpoep moet overal worden opgeruimd. Ook in de berm en in de losloopgebieden. Laat u uw hond uit? U neemt dan een zakje of schepje mee om de poep op te ruimen. U kunt de hondenpoep kwijt in de gele hondenpoepbakken. Het zakje mag ook in een gewone prullenbak. Opleiders van een blindengeleidehond of assistentiehond (hulphond) zijn ook verplicht om hondenpoep op te ruimen.

Ruimt u de hondenpoep niet op? Er kan dan een boete worden gegeven van € 140. Daar komt altijd € 9 aan administratiekosten bij.


Waar honden niet mogen komen

Geen losloopgebied bord

  • Speeltuintjes.

  • Zandbakken.

  • Trapveldjes.

  • Speel- en ligweiden.

  • Strandjes.

  • Sportvelden.

Loopt uw hond aangelijnd of los op één van bovenstaande plaatsen? Er kan dan een boete worden gegeven van € 140. Daar komt altijd € 9 administratiekosten bij.

Hondenbelasting

Heeft u 1 of meerdere honden? U betaalt dan hondenbelasting. Van de opbrengst van de hondenbelasting betaalt de gemeente onder andere de aanleg en het onderhoud van losloopgebieden.

In 2019 betaalt u € 81,70 per hond per jaar. Het kenneltarief is € 327,30 per jaar. U betaalt de hondenbelasting samen met de andere gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de afvalstoffenheffing. U ontvangt jaarlijks, in februari of maart, een aanslag. Voor hulphonden, zoals blindengeleidenhonden en assistentiehonden, hoeft geen hondenbelasting te worden betaald.

U meldt uw hond zelf aan via Cocensus. Dit is digitaal mogelijk of per post. Is uw hond overleden of woont de hond niet meer bij u? Meld de hond dan af via Cocensus.

Kwijtschelding

Heeft u een minimuminkomen? U kunt dan kwijtschelding van de hondenbelasting aanvragen. De kwijtschelding geldt alleen voor 1 hond.