Grondwateroverlast

Wat u moet weten

Rijnland zorgt ervoor dat het water in Haarlemmermeer niet te hoog en niet te laag staat. De gemeente is verantwoordelijk voor het grondwater in de openbare ruimte. Is er steeds opnieuw grondwateroverlast in een wijk of kern? Dan bekijkt gemeente welke maatregelen moeten worden genomen.

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het water op uw grond en onder uw huis. De maatregelen die u op eigen terrein neemt tegen wateroverlast regelt en betaalt u zelf.

Wat u kunt doen

Grondwateroverlast kan veel oorzaken hebben. Staat er water in uw tuin? Dan zijn er een aantal dingen die u kunt doen:

  • Zorg dat u de bodem regelmatig bewerkt. Dit voorkomt dat de grond dichtslibt.

  • In Haarlemmermeer bestaat de bovenste bodemlaag vooral uit klei. En klei laat slecht water door. Vervang de bovenste 40 centimeter klei op verschillende plekken door grind of zand. Regen kan dan makkelijker in de grond zakken.

  • Heeft u veel stenen in uw tuin? Dan kan de regen daar niet in de grond zakken. Zorg ervoor dat de bestrating vanaf uw huis schuin afloopt naar de straat.

  • Heeft u een schuur in de tuin? Zorg dan dat de regenwaterafvoer is aangesloten op de huisriolering. Of neem ander maatregelen om te voorkomen dat het regenwater niet uw tuin inloopt.


In uw kruipruimte

Staat er water in uw kruipruimte? Probeer er achter te komen wat de oorzaak is:

  • Is er een lek in 1 van de leidingen onder de vloer?

  • Lekt de waterleiding?

  • Ligt er drainage (regenwaterafvoer of grondwaterafvoer) en is die verstopt?


Is de oorzaak een lekkage?

Bel dan een loodgieter om de lekkage te verhelpen of doe het zelf.


Is grondwater de oorzaak?

Is niet een lekkage maar grondwater de oorzaak? En ligt er onder uw huis drainage? Dan doet u het volgende:

  • Zoek de drainput op. Dat is een ronde put met een doorsnee van 30 centimeter onder de grond. Weet u niet waar de put ligt? Vraag de gemeente of er gegevens zijn over de ligging van de put. Mail naar controleput@haarlemmermeer.nl of bel 0900 1852.

  • Spuit de leiding door.

  • Staat de put vol water? Dan kan er een verstopping zijn in het gemeentelijk drainagesysteem. Meld dit aan de gemeente online of bel 0900 1852.


Heeft u geen drainage?

Heeft u geen drainage en last van grondwater (pdf)? Vaak kan het aanleggen van drainage (pdf) een oplossing zijn. Neem contact op met de buren en kijk of u samen drainage kunt aanleggen. Dat is het meest effectief en scheelt in de kosten. Laat uw drainage aansluiten op het gemeentelijk afvoersysteem. Neem hiervoor contact op met het servicepunt via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl.