Gemeentelijke belastingen

Gemeentelijke belastingen

Welke gemeentelijke belastingen u moet betalen, is afhankelijk van uw situatie. Bent u eigenaar van een huis of bedrijfspand? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting. Heeft u 1 of meerdere honden? Dan betaalt u hondenbelasting.

Cocensus verzorgt de uitvoering van gemeentelijke belastingaanslagen. Voor informatie over de verschillende belastingsoorten, kijkt u op de website Belastingen Haarlemmermeer. Hier raadpleegt u ook het taxatieverslag van uw woning, de WOZ-beschikking en uw aanslagbiljet.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een of meer belastingaanslagen of de waardebepaling van uw huis of bedrijfspand? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat.

Bezwaar WOZ-beschikking

Wilt u bezwaar maken tegen de waarde op de WOZ-beschikking? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 0900 1852. U wordt binnen 5 werkdagen teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw pand heeft vastgesteld. Hij vertelt u hoe hij tot de waardebepaling is gekomen. En u kunt uw bezwaren bespreken. Misschien kunt u zich vinden in deze uitleg. Of is er een foutje gemaakt dat direct kan worden verbeterd. Een bezwaarschrift is dan niet nodig. Komt u er met de taxateur niet uit? Dan kunt u besluiten of u formeel bezwaar wilt maken.

U kunt online uw formele bezwaar indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Schriftelijk bezwaar maken kan ook. U vult dan het reactieformulier in dat u bij de aanslag heeft ontvangen. Stuur het formulier naar:

Inspecteur Belastingen
Postbus 796
2130 AT Hoofddorp