Geluidsontheffing

Gaat u bouwwerkzaamheden verrichten die lawaai maken? Kan dit zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving? Vraag dan een geluidsontheffing aan.

Wat u moet weten

Voert u de werkzaamheden ’s nachts uit? Dan is een geluidsontheffing altijd nodig. Zijn de werkzaamheden overdag? Dan heeft u een geluidsontheffing nodig als het geluid harder is dan 60 dB(a).


Voorwaarden

U krijgt de ontheffing alleen bij werkzaamheden die:

 • Echt nodig zijn.

 • Van beperkte duur zijn.

 • Niet onderbroken kunnen worden.

 • Niet op een ander tijdstip kunnen plaatsvinden.


Spelregels

 • U doet er alles aan om zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken.

 • U informeert omwonenden vooraf.

 • Tijdens de werkzaamheden is iemand namens de aanvrager telefonisch bereikbaar voor informatie of klachten.

Aanvragen

U vraagt de geluidsontheffing schriftelijk aan bij gemeente Haarlemmermeer. Dit doet u uiterlijk 8 weken vóór de start van de werkzaamheden.

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid - Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Dit voegt u toe aan de aanvraag:

 • Een akoestisch rapport of de te verwachten geluidsproductie.

 • Data en tijdsperiode: dag, avond of nacht.

 • De exacte locatie van de werkzaamheden.

 • Gemotiveerde redenen waarom u juist op dit tijdstip de werkzaamheden moet uitvoeren.

Kosten

Het behandelen van uw aanvraag kost geld.

Een aanvraag om met een vrachtauto tussen 23.00 en 7.00 uur op een andere dan door het college van burgemeester en wethouders aangewezen weg te rijden (routering) kost € 104,30.

Een aanvraag om in de openlucht (recreatie)toestellen, geluidsapparaten, (bouw)machines, motorvoertuigen of bromfietsen te gebruiken of andere handelingen te verrichten op een manier waarbij voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt kost € 104,30.