Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres, geheim te houden. De gemeente blijft wel verplicht uw gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Wat u moet weten

Hoe vraagt u om geheimhouding?

 • Online via uw DigiD.

 • Aan de balie. Ook aan de balie kunt u een verzoek doen om geheimhouding van uw gegevens. Neem de benodigde documenten mee (zie Meenemen). U maakt een afspraak via 0900 1852.

 • Per post. U stuurt het formulier Geheimhouding persoonsgegevens (pdf) en de aanvullende documenten (zie Meenemen) naar:

  Gemeente Haarlemmermeer
  KCC Burgerzaken
  Postbus 250
  2130 AG Hoofddorp


Wat u moet weten

Uw naam en adresgegevens staan bij de gemeente in de basisregistratie personen (BRP). Instanties van de overheid en maatschappelijke instellingen kunnen de gemeente om uw gegevens vragen. Bijvoorbeeld pensioenfondsen of advocaten. Wilt u dit niet? Dan kunt u de gemeente vragen uw gegevens geheim te houden.

U hoeft hierbij geen reden op te geven.


Geldt de geheimhouding altijd?

Nee. Niet als bijvoorbeeld de Belastingdienst of Sociale Verzekeringsbank om uw gegevens vraagt. De gemeente is verplicht uw gegevens te geven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Vraagt een advocaat de gemeente om uw gegevens omdat u betrokken bent bij een gerechtelijke procedure? Dan vraagt de gemeente eerst uw mening voordat we uw gegevens verstrekken.


Wanneer gaat de geheimhouding in?

Binnen 4 weken nadat u het verzoek heeft gedaan.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen.

Meenemen

Een kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Kosten

Een verzoek om geheimhouding van uw gegevens kost niets.