Evenementenvergunning

Wilt u een kermis, braderie, snuffelmarkt of festival organiseren? Dan vraagt u minimaal 12 weken van te voren een evenementenvergunning aan. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren.

Organiseert u een straatfeest, buurtbarbecue of een klein sportevenement? Dan is een evenementenvergunning niet nodig. Een evenementenmelding volstaat.

Wilt u nog een datum plannen? Bekijk de evenementenkalender 2019.

Wat u moet weten

 • U vraagt de vergunning uiterlijk 12 weken voordat u het evenement wilt organiseren aan.

 • Degene die de evenementenvergunning aanvraagt, is verantwoordelijk voor het evenement, ook voor eventuele schade.

 • Zonder vergunning mag u het evenement niet organiseren.

 • Zorg ervoor dat ook mindervaliden mee kunnen doen aan het evenement. In het Wenkenblad toegankelijkheid evenementen (pdf) vindt u tips om een evenement ook voor hen toegankelijk te maken.

 • Houdt u rekening met de eisen waaraan de constructies van podium, stellage en dergelijke moeten voldoen. De eisen vindt u in het document constructieve gegevens evenementen (pdf).

 • Houdt u ook rekening met de eisen die de brandweer stelt bij het indienen van een aanvraag. Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe eisen. Die vindt u in het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (pdf).

 • En uw aanvraag moet voorzien zijn van de documenten zoals deze in het aanvraagformulier genoemd worden.

 • ​Informatie over gezondheidrisico's vindt u op de website van GGD Kennemerland.

Om een goed beeld te krijgen van uw evenement, kunt u een voorbeeld van een evenementenplan (pdf) naast uw aanvraag houden. Of u gebruikt dit om zelf zo'n plan te schrijven.


Andere vergunningen

 • Is het een evenement met muziek? Vraag dan een geluidsontheffing aan. U doet dat door het invullen van vraag 8 op het aanvraagformulier (zie onder: aanvragen).

 • Schenkt u (zwak) alcoholische dranken? Vraag dan een ontheffing Drank- en Horecawet aan.

 • Steekt u vuurwerk af? Vraag een vergunning aan bij de Provincie Noord-Holland.

Aanvragen

Om een evenementenvergunning aan te vragen vult u het aanvraagformulier in.
 
Voor meer informatie neemt u contact op met Team Vergunningen via 0900 1852.

Kosten

 • Een vergunning voor het maken van eendaagse filmopnamen kost € 138,50.
 • ​Wanneer de gemeente de aanvraag buiten behandeling stelt, dan betaalt u € 106,25.
 • Afhankelijk van het soort evenement zijn de kosten: € 318,80 of € 983,05 of € 1828,00. Bij het indienen van de aanvraag is het belangrijk of het gaat om een klein, middelgroot of groot evenement. De voorwaarden hiervoor staan in onderstaande tabel.
kostenoverzicht
Kenmerken Klein evenement Middelgroot evenement Groot evenement
Aantal personen
(deelnemers, publiek, personeel)
Minder dan 500 personen tegelijkertijd aanwezig Minder dan 1.500 personen tegelijkertijd
aanwezig 
Meer dan 1.500 personen tegelijkertijd
aanwezig 
Inzet hulpdiensten Geen inzet van hulpdiensten Normale inzet van hulpdiensten Meer dan de normale inzet van hulpdiensten
Verkeersmaatregelen Geen afzettingen / geen tijdelijke verkeersmaatregelen Afzettingen / tijdelijke
verkeersmaatregelen 
 
Tenten Bouwwerken, gesloten tenten kleiner dan 50 m² en
groot genoeg voor maximaal 50 personen
Bouwwerken, tenten groter dan 50 m²  
Constructies (zoals tribune,
podium of constructie t.b.v. het
plaatsen van ledschermen)
Geen constructies Wel constructies   
Kramen (waarbij een kraam een
maximale afmeting heeft van 4x1
meter)
Minder dan 50 kramen Minder dan 100 kramen Meer dan 100 kramen 
Kosten € 318,80 € 983,05 € 1828,00

Om te bepalen in welke categorie een evenement valt, is het kenmerk dat in de hoogste categorie valt het belangrijkst. Een aanvraag kan per kenmerk in een andere categorie vallen. Zo kan een aanvraag bijvoorbeeld voldoen aan alle kenmerken van een klein evenement, behalve voor het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is. Als dit er meer zijn dan 500, is het geen klein evenement. Door dit kenmerk valt de aanvraag in een hogere categorie.

Voor alle kosten bekijkt u de tarieventabel van leges in Haarlemmermeer 2019.