Erkenning voor geboorte

Wat u moet weten

Achternaam van het kind

  • U beslist samen met de biologische moeder welke achternaam het kind krijgt.

  • De keuze van de naam is alleen mogelijk bij het eerste kind van de erkenner en de moeder. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam.

  • Wenst u de achternaam van de vader of duomoeder aan het kind te geven? Gaat het om het eerste kind uit deze relatie? De vader of duomoeder en de biologische moeder moeten hiervoor beiden persoonlijk aanwezig zijn en de akte ondertekenen.

  • Erkent u het tweede kind uit uw relatie? Dan krijgt het kind de achternaam van het eerste kind. De moeder hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de afspraak. Komt de moeder niet mee? Neem dan schriftelijke toestemming mee en een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder.

  • Bij geregistreerd partnerschap hoeft u het kind niet te erkennen.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart).

  • Erkent u het eerste kind uit uw relatie? Dan komt de moeder mee naar de afspraak.

  • Gaat het om een tweede (of derde) kind uit de relatie? Neem dan schriftelijk toestemming mee van de moeder en een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het erkennen van een kind. U krijgt een afschrift van de erkenning mee.