Erkennen van een kind

Wat u moet weten

Waarom het kind erkennen?

 • De man (of vrouw) die het kind erkent, wordt voor de wet de vader (of duomoeder). Ook als hij niet de biologische vader is.

 • Het kind krijgt door de erkenning erfrecht.

 • U moet voor het kind zorgen en het opvoeden.

 • Het kind kan bij erkenning uw achternaam krijgen.

Let op: bent u niet met de moeder van het kind getrouwd? Dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Om als vader ook het gezag te krijgen, doet u gezamenlijk een verzoek bij de rechtbank.


Wanneer het kind erkennen?

 • Is de moeder niet getrouwd? Dan kan de partner van de vrouw het kind erkennen. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig.

 • U kunt op 3 momenten een kind erkennen: voor de geboorte, bij de aangifte van de geboorte en na de geboorte. Er gelden andere regels voor het erkennen van een kind voor de geboorte.

 • Is de moeder getrouwd met een vrouw? Dan is soms erkenning nodig. Neem contact op via 0900 1852.

 • Bij geregistreerd partnerschap hoeft u het kind niet te erkennen.


Vóór de geboorte

 • Bij geregistreerd partnerschap hoeft u het kind niet te erkennen.​

 • U beslist samen met de biologische moeder welke achternaam het kind krijgt.

 • De keuze van de naam is alleen mogelijk bij het eerste kind van de erkenner en de moeder. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam.

 • Wilt u de achternaam van de vader of duomoeder aan het kind geven? Gaat het om het eerste kind uit deze relatie? Dan moeten de vader of duomoeder én de biologische moeder allebei persoonlijk aanwezig zijn. De akte wordt samen ondertekend.

 • Erkent u het tweede kind uit uw relatie? Dan krijgt het kind de achternaam van het eerste kind. De moeder hoeft niet persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de afspraak. Komt de moeder niet mee? Neem dan de schriftelijke toestemming mee. (Zie ook tabblad 'Meenemen')


Bij de geboorteaangifte

 • Doe binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind.

 • Doe dit bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt uw kind meteen erkennen.

 • Bij de aangifte van de geboorte van het eerste kind komt de moeder mee.

 • Gaat het om de aangifte van het tweede kind of daaropvolgende kinderen? Dan neemt u de schriftelijke toestemming van de moeder mee om het kind te erkennen. (Zie ook tabblad 'Meenemen')


Na de geboorte

 • U gaat samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.

 • U erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan komen moeder én kind mee naar de afspraak.

 • Is het kind ouder dan 16 jaar? Dan komt het kind mee naar de afspraak om toestemming te geven. De moeder hoeft er niet bij te zijn. (Zie ook tabblad 'Meenemen')


Voorwaarden voor het erkennen van het kind

 • U bent minimaal 16 jaar om een kind te kunnen erkennen.

Bent u niet met de moeder van het kind getrouwd? Dan heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Om als vader ook het gezag te krijgen, doet u gezamenlijk een verzoek bij de rechtbank.


Keuze achternaam

Bij het erkennen van uw eerste kind, kiest u welke achternaam het krijgt: de naam van de moeder of van de vader. De moeder komt mee naar de gemeente. U legt samen een verklaring af bij de burgerlijke stand. Doet u dat niet? Dan krijgt of houdt het kind de naam van de moeder.


Nationaliteit

Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dan kan dat gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dit hangt af van de leeftijd van het kind. Neem hierover contact op via 0900 1852.

Meenemen

 • Wilt u het eerstgeboren kind erkennen? Dan komt de moeder mee naar de afspraak.

 • Een identiteitsbewijs van uzelf en de moeder van het kind.

 • Wilt u een kind erkennen dat niet het eerstgeboren kind is, maar wel een volgend kind uit uw relatie is? Dan hoeft de moeder niet mee naar de afspraak. U heeft wel de schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Neem ook haar identiteitsbewijs mee.

 • Erkent u een kind in de leeftijd van 12 tot 16 jaar? Dan komen de moeder en het kind mee naar de afspraak.

 • Een kind van 16 jaar of ouder is persoonlijk aanwezig bij de erkenning, omdat het zelf beslist over de achternaam.

U kunt een akte van erkenning laten opmaken aan de balie van de burgerlijke stand. De akte van erkenning is direct klaar.

Kosten

Het erkennen van het kind bij de gemeente kost u niets.