Echtscheiding melden

Wat u moet weten

U laat uw huwelijk ontbinden en vraagt een echtscheiding aan. Daar heeft u een advocaat voor nodig. De advocaat dient uw verzoek in bij de rechtbank.

Deze procedure start u zelf op of samen met uw partner. De rechter spreekt de echtscheiding uit.

Deze uitspraak is de echtscheidingsbeschikking. De advocaat regelt de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u trouwde. Dit inschrijven is gratis. Daarna is uw echtscheiding pas definitief.

Meer informatie over scheiden vindt u op de website van Rijksoverheid.

De echtscheidingsbeschikking moet binnen de juiste termijn worden ingeschreven. Dit gebeurt bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwde. Dat is binnen 6 maanden nadat er geen beroep meer mogelijk is tegen de uitspraak. Gebeurt dit niet binnen die termijn? Dan geldt de uitspraak niet meer en bent u niet gescheiden.

Een afschrift van de echtscheiding aanvragen doet u via aanvragen afschrift burgerlijke stand.

Kosten

De inschrijving van een echtscheiding bij de burgerlijke stand kost niets.