Computer of laptop

Hoe het werkt

U kunt voor maximaal € 500 een computer of laptop met randapparatuur en internetaansluiting aanvragen. De gemeente verleent de bijzondere bijstand voor een computer aan 1 persoon maximaal 1 keer per 4 jaar. U kunt voor maximaal 2 kinderen per huishouden een computer aanvragen. Achteraf een computer of laptop aanvragen is niet mogelijk.

Bij schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs kan worden afgeweken van bovenstaand bedrag. Maar dit is alleen in de gevallen waarbij een computer verplicht wordt gesteld vanuit de school.

Voor wie

  • U woont in Haarlemmermeer.
  • Uw kind gaat naar school of volgt een leerwerktraject.
  • Uw kind zit in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool of op het voortgezet onderwijs.
  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Is uw inkomen iets hoger dan 120% van de norm? Dan kunt u mogelijk een deel van de vergoeding krijgen. Bekijk de normentabel (pdfom te zien hoeveel inkomen of eigen vermogen u mag hebben.
  • U heeft weinig spaargeld. Minder dan € 12.040. Dit bedrag geldt voor een echtpaar en een alleenstaande ouder.

Hulpvraag melden

Wilt u voor een computer of laptop in aanmerking komen? Klik op de knop ‘Hulpvraag melden’. U komt bij het meldingsformulier Sociale Dienstverlening. Door het invullen van het formulier, meldt u uw hulpvraag bij de gemeente.

Nog geen DigiD? Vraag deze aan via de website van DigiD.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is ook de DigiD van uw partner nodig. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de ouders (of daartoe bevoegd gezag) de melding doen via hun eigen DigiD.


Hoe gaat het verder? 

  • U vult het formulier in en stuurt dit op.
  • Een medewerker van de gemeente belt u om uw vraag te bespreken.
  • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Dit kan in het raadhuis zijn of bij u thuis. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.
Heeft u een vraag over de werkwijze van de sociale dienstverlening van de gemeente? Dan neemt u telefonisch contact op via 0900 1852.