Collecteren

Wilt u geld of spullen verzamelen voor een goed doel? Meld dit dan bij de gemeente. Doe dit minimaal 21 dagen van tevoren. De gemeente controleert of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet en of de week waarin u wilt collecteren nog vrij is.
Tablist