Collecteren

Wilt u een openbare geld- of goedereninzameling houden? Dan doet u een collectemelding. Het melden van uw collecte kost niets. Meld uw collecte minimaal 21 dagen van tevoren. De gemeente beoordeelt of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet. Ook controleert de gemeente of de week waarin u wilt collecteren nog vrij is. Uiterlijk zeven dagen voor de start van de collecte hoort u of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden.
Tablist