Collecteren

Wilt u een openbare geld- of goedereninzameling houden? Dan doet u een collectemelding

Wat u moet weten

  • De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor het goede doel zijn bestemd. U bent verplicht de opbrengsten van de collecten op het vaste collecterooster te melden bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De opbrengsten van de collecten die niet op het vaste collecterooster staan meldt u bij de gemeente.

  • U kunt maximaal 1 week collecteren per kalenderjaar in een vrije periode, in hetzelfde gebied. Uw collecte voor een goed doel, heeft dan geen vaste plek op het collecterooster. Heeft uw collecte wel een vaste plek op het collecterooster? U collecteert dan alleen in de week die al is toebedeeld, als u akkoord heeft van de organisatie van het goed doel. Bekijk het collecterooster van de gemeente Haarlemmermeer. Op het rooster ziet u welke weken nog vrij zijn.

  • Meld uw collecte minimaal 21 dagen voordat u uw collecte wilt houden. De gemeente kijkt of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet. En of de week waarin u wilt collecteren nog vrij is. Uiterlijk zeven dagen voor de start van de inzameling ontvangt u bericht of uw organisatie voldoet aan de voorwaarden.

  • Een inzameling in besloten kring hoeft u niet te melden. Denk hierbij aan een fancy fair op school, familie die gezamenlijk een bedrag stort of uw eigen kleding die u naar een goed doel brengt.

  • Een openbare inzameling van textiel is niet toegestaan. Dit is uitbesteed aan Meerlanden. In besloten kring mag dit wel en hoeft u dit niet te melden.

Melden

U meldt uw collecte vooraf via het digitale meldingsformulier

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via 0900 1852.

Kosten

Het melden van uw collecte kost niets.