Bijstandsfraude melden

Wat u moet weten

  • Wanneer u uitkeringsfraude meldt, hebben we gegevens over de fraude nodig. Deze gegevens moeten gecontroleerd kunnen worden. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over een werkadres, werktijden of een kenteken van een auto.
  • Bij een niet-anonieme melding krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding heeft ontvangen. U krijgt geen informatie over het resultaat van uw melding.
  • Uitkeringsfraude heeft altijd gevolgen voor de fraudeur. De gevolgen variëren van een boete van de gemeente tot aangifte bij het Openbaar Ministerie. In het geval van fraude boven € 50.000 kan de officier van justitie de zaak volgens het strafrecht behandelen. De fraudeur kan dan een taakstraf, boete of gevangenisstraf krijgen. En een strafblad.
  • Er is geen termijn waarbinnen u fraude moet melden. Wel is belangrijk dat de melding gaat over een inwoner van de gemeente Haarlemmermeer die een uitkering ontvangt. Of in Haarlemmermeer woonde en een uitkering ontving op het moment dat hij/zij fraude pleegde.  

Melden

U kunt op verschillende manieren fraude melden:
 
  • Via online formulier uitkeringsfraude.
  • Bel naar de meldlijn fraude: 023 567 6705 / 4803 / 6646.
  • Stuur een brief naar: Gemeente Haarlemmermeer, Cluster Sociale Dienstverlening, Team Handhaving/Sociale Recherche, Antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp.
  • Of doe melding bij het landelijk meldpunt Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 7000.