Bijstandsfraude melden

Wat u moet weten

  • Wanneer u uitkeringsfraude meldt, hebben we gegevens over de fraude nodig. Deze gegevens moeten gecontroleerd kunnen worden. Denkt u bijvoorbeeld aan informatie over een werkadres, werktijden of een kenteken van een auto.
  • Bij een niet-anonieme melding krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding heeft ontvangen. U krijgt geen informatie over het resultaat van uw melding.
  • Uitkeringsfraude heeft altijd gevolgen voor de fraudeur. De gevolgen variëren van een boete van de gemeente tot aangifte bij het Openbaar Ministerie. In het geval van fraude boven € 50.000 kan de officier van justitie de zaak volgens het strafrecht behandelen. De fraudeur kan dan een taakstraf, boete of gevangenisstraf krijgen. En een strafblad.
  • Er is geen termijn waarbinnen u fraude moet melden. Het is belangrijk dat de melding gaat over een inwoner van de gemeente Haarlemmermeer die een uitkering ontvangt of een uitkering ontving op het moment dat hij/zij fraude pleegde. Er zijn verschillende vormen van bijstandsfraude. Bijvoorbeeld als iemand op een ander adres verblijft, een baan heeft of samenwoont. 

Melden

U kunt op verschillende manieren fraude melden:
 
  • Via online formulier uitkeringsfraude.
  • Bel naar de meldlijn fraude: 023 567 6705 / 4803 / 6646.
  • Stuur een brief naar: Gemeente Haarlemmermeer, Cluster Sociale Dienstverlening, Team Handhaving/Sociale Recherche, Antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp.
  • Of doe melding bij het landelijk meldpunt Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 7000.