Bijstandsfraude melden

Wat u moet weten

  • Wanneer u uitkeringsfraude meldt, moet u gegevens over de fraude geven. Deze gegevens moeten controleerbaar zijn. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een werkadres, werktijden, kenteken van een auto of inkomsten.
  • Als u de melding niet anoniem heeft gedaan, dan krijgt u een bevestiging dat de gemeente uw melding in behandeling heeft genomen. U wordt niet geïnformeerd over het resultaat van uw melding.
  • Stelt de gemeente vast dat er sprake is van uitkeringsfraude? Dan heeft dat altijd gevolgen voor de fraudeur. De gemeente kan: een boete opleggen (dit is de gemeente verplicht als iemand fraude pleegt),(een deel van) de uitkering met terugvordering intrekken, aangifte doen bij het Openbaar Ministerie als het gaat om fraude met een bedrag boven € 50.000,00. In dat geval behandelt de officier van justitie de zaak volgens het strafrecht en kan de fraudeur een taakstraf, een boete of een gevangenisstraf krijgen, en dan ook een strafblad.
  • Er is geen termijn waarbinnen u een melding van fraude kunt maken. Belangrijk is wel dat de persoon op wie fraude met de uitkering betrekking heeft, woont in de gemeente Haarlemmermeer en een uitkering ontvangt, of daar woonde en een uitkering ontving op het moment dat hij/zij fraude pleegde.  Als de fraude in het verleden heeft plaatsgevonden, dan is dit voor de gemeente lastiger te onderzoeken. Toch kan de gemeente ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

Melden

  • Vul het online formulier uitkeringsfraude in op de website.
  • Bel naar de meldlijn fraude: 023 567 6705/4803/6646.
  • Stuur een brief naar: Gemeente Haarlemmermeer, Cluster Sociale Dienstverlening, Team Backoffice/Sociale Recherche, Antwoordnummer 57, 2130 VB Hoofddorp.
  • Of doe melding bij het landelijk meldpunt Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 7000.