Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? En staat in de beslissing dat u bezwaar kunt maken? Geef dan uw bezwaar binnen 6 weken na het bekend maken door aan de gemeente. Bezwaar maken kan online of per brief. U hoeft hier niet voor te betalen.

Moet u een gemeentelijke belasting betalen en u bent het daar niet mee eens? Ga dan naar de website van Cocensus: Belastingen gemeente Haarlemmermeer. Daar kunt u bezwaar maken. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

Wilt u bezwaar maken tegen een parkeerboete? Ga ook daarvoor naar de website van Cocensus.

Tablist