Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? En staat in de beslissing dat u bezwaar kunt maken? Geef dan uw bezwaar binnen 6 weken na het bekend maken door aan de gemeente. Bezwaar maken is gratis en kan online of per brief.

Moet u een gemeentelijke belasting betalen en u bent het daar niet mee eens? Ga dan naar de website van Cocensus: Belastingen gemeente Haarlemmermeer. Daar kunt u bezwaar maken. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting.

Heeft u (online) bezwaar gemaakt en wilt u documenten toevoegen? Ga dan naar de pagina Bestanden uploaden.

Tablist