Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit is genomen bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-aanslag of OZB? Ga dan naar de gemeentelijke belastingenwebsite.

Tablist