Bestemmingsplannen

Wat u moet weten

Wat is een bestemmingsplan

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.

  • Wat er in het gebied mag gebeuren hangt af van de bestemming(en) van het gebied. Dat is bijvoorbeeld wonen, industrie, landbouw of recreatie.

  • Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (kaart), regels en een toelichting.


Procedure

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt op de inhoud van een bestemmingsplan invloed uitoefenen. Over de procedure geeft de rijksoverheid meer informatie.


Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.


Kosten

Er zijn kosten voor het opvragen van bestemmingsplannen. Hoe hoog zijn deze kosten? Dat hangt ervan af hoe lang het duurt om de aanvraag uit te voeren. Een aanvraag kost € 13,80 per 15 minuten. Ook een deel van deze 15 minuten kost € 13,80. Wordt de aanvraag gecombineerd met andere vragen? Dan zijn er per product extra kosten. Dit heet een makelaarsverzoek. De kosten voor het opvragen van bestemmingsplannen op papier zijn 10 cent per bladzijde A4 en 15 cent per bladzijde A3.

Geldend

Geldende bestemmingsplannen bekijkt u op 2 plaatsen:

  1. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

  2. Via Frontoffice Vergunningen. Bel voor meer informatie met 0900 1852.

Op deze website staan de ruimtelijke plannen alleen tijdens de perioden dat deze ter visie liggen, als ontwerpplan en als vastgesteld plan. Buiten die perioden staan ze niet op deze website. Bekijk gepubliceerde bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Let op! Een aantal geldende bestemmingsplannen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude staat niet op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit komt omdat het plannen zijn van vóór 2010. Het online plaatsen van bestemmingsplannen was toen nog niet verplicht. Deze plannen verschijnen binnenkort op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het gaat om de volgende plannen:

  • Halfweg 2007;
  • Partiële herziening bestemmingsplan Halfweg 2007;
  • Halfweg West 2008;
  • Halfweg West 2008 1e partiële herziening.

Het is mogelijk deze plannen op papier te bekijken via Frontoffice Vergunningen. Bel hiervoor met 0900 1852.