Bed & Breakfast

Wilt u een deel van uw woning verhuren voor Bed & Breakfast? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

Wat u moet weten

Bed & Breakfast is het tegen betaling aanbieden van toeristisch en kortdurend verblijf met ontbijt. Dit verblijf is in de beslotenheid van de woning bij particulieren thuis. Het is kortdurend als het maximaal 2 weken duurt. 

Binnen of buiten de bebouwde kom

Het is belangrijk om te weten of uw Bed & Breakfast binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Dat maakt een verschil voor de vergunning die u nodig heeft. Als u twijfelt of uw Bed & Breakfast in de bebouwde kom ligt, kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. U kunt team vergunningen bereiken via 0900-1852.

Binnen de bebouwde kom


Voldoet uw Bed & Breakfast aan de volgende voorwaarden? Dan werkt gemeente Haarlemmermeer mee aan het verlenen van de vergunning. 

 • Er is sprake is van een woonbestemming.
 • Per woonbestemming worden maximaal 4 ruimten gebruikt voor Bed & Breakfast. Deze ruimten zijn van elkaar gescheiden.
 • Er zijn niet meer dan 8 slaapplaatsen in de Bed & Breakfast.
 • De kamers zijn onderdeel van het hoofdgebouw, een aanbouw of een bijgebouw.
 • Van de bruto vloeroppervlakte van de gebouwen per bouwperceel is maximaal 40 procent ingericht voor Bed & Breakfast. Er is een maximum van 50 vierkante meter.
 • Het uiterlijk van de woning verandert niet. 
 • De reclame die op de woning mag worden aangebracht is maximaal 0,5 vierkante meter groot.
 • Op het eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. Er is 1 parkeerplaats per gastenkamer.
 • De bewoner exploiteert de B&B zelf.  
 • Er is maximaal 1 werknemer.
 • Er is geen detailhandel.
 • Het gebruik van de woning voor Bed & Breakfast veroorzaakt geen ernstige hinder voor het woonmilieu, het woonkarakter van de buurt of het verkeer.

Buiten de bebouwde kom

Wilt u buiten de bebouwde kom een Bed & Breakfast beginnen? Dan gelden er andere regels. Neem dan vooraf contact op met de gemeente. U maakt een afspraak via 0900 1852.

Brandveiligheid

Heeft u een Bed & Breakfast? Dan houdt u zich aan de landelijke technische regels voor brandveiligheid. Deze regels staan in het Bouwbesluit en gelden ook als u niks gaat verbouwen. Het kan zijn dat u, behalve een vergunning voor het gebruik als Bed & Breakfast, ook voor andere activiteiten een vergunning nodig heeft.

 • Zijn er 1 of 2 kamers voor 1 of 2 personen per kamer? Dan gelden de brandveiligheidseisen voor een woning. 
 • Zijn er 3 of meer gastenkamers of gastenkamers voor groepen personen? Dan gelden de veiligheidseisen voor een logiesfunctie. U heeft dan ook een vergunning nodig voor de activiteit ‘bouw’. 
 • Biedt u een Bed en Breakfast aan voor meer dan 6 personen? Dan heeft u ook een vergunning nodig voor de activiteit 'brandveilig gebruik van een bouwwerk’.

Aanvragen

Een vergunning voor een Bed & Breakfast kunt u digitaal aanvragen via www.omgevingsloket. Heeft u meer dan één vergunning nodig? Voor bijvoorbeeld de activiteit ‘gebruik’ én de ‘activiteit’ bouw? Dan kunt u die vergunning in één keer aanvragen.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag kost geld.

Overzicht kosten aanvraag
Activiteit Kosten

Gebruik

€ 267,52

Bouw (afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten)

Minimaal € 251,54

Brandveilig gebruik

Minimaal € 427,81