Afschrift burgerlijke stand

Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Dan vraagt u een afschrift burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Als dit in een andere gemeente heeft plaatsgevonden, vraagt u het afschrift op bij die gemeente. Het aanvragen van de akte gaat via DigiD. U krijgt dan een kopie van de officiële akte.

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Haarlemmermeer woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan.

Tablist