Activiteitenbesluit

Wat u moet weten

De Wet Natuurbescherming eist dat u checkt of er beschermde dieren of planten zijn bij uw bouwproject. Doe dit vóórdat u de check of een aanvraag doet! Heeft u beschermde planten of dieren? Dan kunt u niet vergunningsvrij bouwen. U heeft dan een ontheffing nodig. Meer informatie vindt u op de website van de regionale uitvoeringsdienst (RUD).

Vul, voordat u een bedrijf start of verandert, altijd de internetmodule Activiteitenbesluit in. Dan weet u bij welk type bedrijf u hoort. Het kan zijn dat u uw bedrijfsactiviteiten moet melden of dat uw bedrijf een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig heeft. U mag uw bedrijf pas oprichten of wijzigen als u de benodigde ontheffing of omgevingsvergunning heeft.
 
Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten:

  • Hoeft u deze niet te melden (bedrijf type A).

  • Meldt u die (bedrijf type B).

  • Vraagt u een omgevingsvergunning aan (bedrijf type C). Uw bedrijf moet voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu.

Controleer ook of de locatie waar u het bedrijf wilt vestigen of de veranderingen die u wilt doorvoeren passen in het geldende bestemmingsplan. Kijk daarvoor op www.ruimtelijkeplannen.nl of kom op afspraak langs bij het vergunningenloket van de gemeente.
 
Soms is naast een omgevingsvergunning voor milieu ook een deelvergunning nodig voor bijvoorbeeld bouwen of slopen of een (licht)reclame. Deze activiteiten kunt u in dezelfde vergunningsaanvraag opnemen. Voor zo’n gecombineerde aanvraag kunt u het best eerst contact opnemen met het vergunningenloket van de gemeente.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via 0900 1852. Dat kan vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Milieuwetgeving'. Heeft u inhoudelijke vragen of vragen over een lopend dossier? Neem dan contact met de Omgevingsdienst via 088 567 02 00.

Kosten

  • Het behandelen van een melding of een omgevingsvergunning door milieuwetgeving kost niets.
  • Houd wel rekening met de kosten voor eventuele onderzoeken. Bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek of een bodemonderzoek.
  • Heeft u een gecombineerde aanvraag voor een omgevingsvergunning? Dan worden voor de andere onderdelen wel kosten berekend.