Aanleggen kabels en leidingen

Wilt u namens een nuts- of telecombedrijf kabels of leidingen in de openbare grond aanleggen? Dan heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.
Tablist