Aanleggen kabels en leidingen

Wilt u namens een nuts- of telecombedrijf kabels of leidingen in de openbare grond aanleggen? Dan moet u dat minimaal 30 dagen vóór de werkzaamheden melden aan de gemeente. Voor de aanleg van kabels en leidingen in de grond heeft u een vergunning of instemmingsbesluit nodig.
Tablist