Stationsweg: diverse werkzaamheden

Tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 8 oktober 2020 heeft de gemeente verteld dat de rijweg, stoepen en parkeerplaatsen van de Stationsweg worden opgeknapt. En dat Liander werkzaamheden uitvoert aan de gasleiding. Ook is verteld dat de werkzaamheden aan de rijbaan, stoepen en parkeerplaatsen op 9 november 2020 zouden starten. Helaas is dit niet gelukt: de werkzaamheden zijn 15 februari gestart.

Bekijk op de werkzaamhedenkaart welke bomen verdwijnen, welke bomen blijven staan en waar nieuwe bomen komen.

Start wegwerkzaamheden nog niet bekend

Behalve de werkzaamheden aan de rijbaan, stoepen en parkeerplaatsen, gaat Liander werkzaamheden uitvoeren aan de gasleiding en elektra. De gemeente combineert de wegwerkzaamheden dus met werk van Liander. De planning van Liander is nog niet bekend. Pas als Liander klaar is, kunnen de wegwerkzaamheden beginnen.

Als de nieuwe planning bekend is, krijgen bewoners nog een bewonersbrief. De gemeente verstuurt die brief ongeveer 14 dagen voordat de werkzaamheden starten. In de brief staat onder andere meer informatie over de precieze planning, de bereikbaarheid en tijdelijk parkeren. 

Bomen kappen en vervangen

Aan de Stationsweg stond een aantal bomen die niet goed groeide. Ook zijn er bomen waarvan de wortels de tegels van de stoep omhoog drukten. In de Manegelaan stond ook een boom die niet goed groeide. Daarom is aantal bomen verwijderd. In het najaar (het plantseizoen) worden deze vervangen door nieuwe bomen.

Voor het verwijderen van de bomen is een kapvergunning aangevraagd. Deze kunt u bekijken op Overheid.nl. Er zijn geen bezwaren binnengekomen op deze aanvraag.

Boomsoort Stationsweg: gestemd

Omdat u uitkijkt op de nieuwe bomen, kon u stemmen op uw favoriete boomsoort. De stemperiode liep tot en met 30 november 2020. 

Boomsoorten

Voor de Stationsweg kon u uit 3 boomsoorten kiezen:

  • De iep.
  • De tulpenboom.
  • De amberboom.

De boomsoort met de meeste stemmen is de Amberboom. De Amberbomen worden in het plantseizoen (najaar 2021) geplant.

Boomsoort Manegelaan

Op de Managelaan wordt een grootbladige linde geplant. Die wordt ook eind 2021 geplant, tijdens het plantseizoen.

Neem contact op als u vragen heeft

Heeft u vragen? Neem contact op met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan 'Stationsweg' in de onderwerpregel van uw bericht.