.

Stand van zaken en planning

Start bouw van de Rozenhof

Woensdag 12 februari 2020 is de officiële start van de bouw van de woningen in het plan Rozenhof. De gemeente heeft er jaren over gedaan om voor dit relatief kleine bouwproject van 32 woningen toestemming te krijgen. Dat dit gelukt is, is een reden voor het dorp, de gemeente, de ontwikkelaar en de toekomstige bewoners om aandacht te geven aan dit moment. Wethouder Mariëtte Sedee van de gemeente Haarlemmermeer geeft samen met de vertegenwoordigers van de andere organisaties het startsein voor de bouw.

Koop- en realiseerovereenkomst getekend

Vrijdag 23 november 2018 hebben de gemeente en ontwikkelaar Janssen de Jong de koop- en realiseerovereenkomst getekend. De verkoop van de 32 woningen is in april 2019 begonnen.

Toestemming voor bouw

In mei 2017 heeft het ministerie voor Infrastructuur en Milieu een 'verklaring van geen bezwaar' afgegeven voor de woningbouw op het Centurionterrein. De gemeente en de ontwikkelaar konden toen aan de slag met de woningbouw in het centrum van het dorp. Zie de brief hieronder.

Brief aan staatssecretaris Dijksma

De gemeente Haarlemmermeer had half december 2016 een formele aanvraag gedaan om toestemming te krijgen voor de bouw van 32 woningen op het voormalige Centurionterrein. Met een dringend beroep op de leefbaarheid van Rijsenhout heeft de gemeente een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma waarin ze verzoekt om de woningbouw mogelijk te maken. De wens voor een vernieuwd en kloppend dorpshart werd steeds dringender. Daar heeft de staatsecretaris in mei 2017 positief op gereageerd. Zie beide brieven hieronder.

Rozenhof

Al sinds jaar en dag bestaat het plan op het lege Centurionterrein woningen te bouwen. In het project Rozenhof komen 32 nieuwe koopwoningen en 1 commerciële ruimte. Er is veel behoefte aan en er veel belangstelling voor nieuwe woningen in Rijsenhout. De gemeente ondersteunt de wens voor nieuwe woningen in Rijsenhout volledig.

Luchthavenindelingsbesluit

Door de ligging van Rijsenhout bij Schiphol en het daarmee verbonden Luchthavenindelingsbesluit (LIB), moest het ministerie van Infrastructuur en Milieu speciaal toestemming geven voor de bouw van nieuwe huizen. Haarlemmermeer en andere gemeenten hebben de afgelopen jaren over knelpunten zoals het Centurionterrein overlegd met het ministerie. Bewoners en de gemeente hebben er alles aan gedaan om het belang van het dorp onder de aandacht te brengen. Minister Blok en staatssecretaris Mansveld zelf zijn op bezoek geweest in Rijsenhout. Bewoners en de Dorpsraad Rijsenhout hebben toen een warm pleidooi gehouden voor de bouw van nieuw woningen, waaronder dit plan in het centrum.

Begrip

Om uit de impasse te komen heeft de gemeente officieel gevraagd om toestemming voor het plan. Voor de leefbaarheid van Rijsenhout vroeg de gemeente om begrip voor de situatie. Het ministerie is nu inderdaad akkoord door de verklaring van geen bezwaar af te geven.

Bijlagen:


Sloop panden

Ondanks de onduidelijkheid over de toestemming voor de bouw heeft de gemeente besloten de bestaande oude bebouwing en enkele aangrenzende gebouwen in 2016 te slopen. De sloop is gedaan voor de veiligheid en de leefbaarheid. De oude gebouwen waren in slechte staat en de gemeente wilde voorkomen dat er vernielingen plaats zouden vinden of andere ongewenste activiteiten.
In panden die gesloopt zijn, is asbest aangetroffen dat volgens de geldende wet-/ regelgeving is verwijderd. Hiervoor zijn "mannen in witte pakken" aan het werk geweest. Deze pakken zijn voor de veiligheid van de medewerkers die dagelijks met het saneren bezig zijn. De werkzaamheden duurden langer dan verwacht, omdat elektra in een van de gebouwen nog niet was afgesloten en omdat er meer asbest is gevonden dan verwacht. De sloop van de laatste panden is eind 2016 voltooid. Er staat een hek om het terrein.


Wensen en ideeën vanuit Rijsenhout

In 2014 was er in dorpshuis De Reede een informatiebijeenkomst voor alle bewoners over plannen voor Rijsenhout. Daar was ook informatie over de plannen voor het Centurionterrein. Rijsenhouters konden tijdens de bijeenkomst laten weten wat ze vinden van de plannen. Alle reacties staan in het document PDFWensen en ideeën vanuit Rijsenhout (237.07 KB), waar ook een gezamenlijke reactie in staat namens regiegroep Rijsenhout en de gemeente.