Vragen en Antwoorden sloop kelder raadhuis

De sloop van het voormalige raadhuis is klaar. Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de sloop.

Planning

De sloop van de kelder is klaar. De sloop was niet makkelijk. Dat kwam vooral door de kabels en leidingen die dicht bij de kelder liggen. We gingen voorzichtig te werk.

De sloop van de kelder kent drie fases.

Fase 1: Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf begin oktober 2023

Overlast: weinig tot geen

Aannemer Vlasman richt het werkterrein in. Het werkterrein voor de sloop van de kelder is hetzelfde als het terrein dat nu al is afgezet met hekken. Deze fase bestaat uit lichte werkzaamheden, zoals het verwijderen van straatklinkers en graafwerk.  

Deze fase zorgt voor weinig overlast. Er is weinig geluid, trilling en stofoverlast. Fietsers en wandelaars kunnen een beetje overlast ondervinden omdat zij soms om een hek heen moeten lopen.

Fase 2: Sloop kelderdek, interne wanden en bovenste deel buitenwanden

Vanaf half oktober 2023

Overlast: trilling, geluid, stof

In deze fase sloopt Vlasman het kelderdek, de interne wanden van de kelder en het bovenste deel van de kelderwanden (de buitenwanden). Het is een betonnen kelder en om dat beton te slopen is kracht nodig. Dat kan trillingen en lawaai veroorzaken. Bij slopen komt ook stof vrij. Vlasman sproeit water om de stofoverlast te beperken.

Fase 3: Sloop diepere delen van de kelder

Vanaf half december 2023

Overlast: trilling, geluid, stof

Vanaf half december begint Vlasman met het slopen van de diepere delen van de kelder. Dit zijn de delen tot ongeveer 2,5 meter onder de grond. Ook in deze fase is voor het sloopwerk kracht nodig. Dat kan trillingen en lawaai veroorzaken. Bij slopen komt ook stof vrij. Vlasman sproeit water om de stofoverlast te beperken.  

De aannemer werkt op doordeweekse dagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur.

In het weekend of ’s avonds wordt er niet gewerkt. Alleen als het écht noodzakelijk is, werkt de aannemer door tot 19.00 uur. Als dit verandert, brengt de aannemer de omwonenden hiervan op de hoogte. Dit is afhankelijk van de planning.

Nee, daar zal bij de sloop van de kelder geen sprake van zijn. Er zit geen asbest in de kelder. 

Omgeving van de sloop

De hekken kunnen niet dichter op het raadhuis geplaatst worden door de bouwveiligheidszone uit de richtlijn 'bouw- en sloopveiligheid'.

Op het kaartje bij de vragen over de sloop kunt u zien tot waar er hekken komen: de rode lijn. Daaromheen kunt u lopen of fietsen. Op sommige plekken komen de hekken op de stoep of het fietspad. Hiervoor worden verkeersmaatregelen genomen.

Vlasman heeft voor deze route gekozen omdat de woningen in verhouding een stuk verder van het werk af staan dan de woningen aan alle andere kanten van het raadhuis.

Ja, dat kan. De omgeving blijft over het algemeen bereikbaar. Het kan voorkomen dat u om een hek heen moet lopen op sommige plekken.

Ja, bij een aantal panden in de omgeving. Sommige alleen aan de buitenkant en andere ook aan de binnenkant. Bewoners die hiermee te maken krijgen, ontvangen een brief van een schade-expertisebureau. De aannemer plaatst trillingsmeters aan de omliggende gebouwen. Een gespecialiseerd bureau monitort de trillingen tijdens de werkzaamheden. Mochten deze meters aangeven dat de trillingen te heftig worden, dan legt de aannemer het werk direct stil. Het gebouw waarin bioscoop Kinepolis zit, heeft een stalen constructie. Dat maakt het gebouw lichter en gevoeliger voor beweging. Het gebouw is minstens zo sterk als de andere gebouwen, maar de bewoners kunnen hier sneller de trillingen voelen. De aannemer en de gemeente houden de trillingen dagelijks in de gaten.  

Overlast en maatregelen

Vlasman neemt hiervoor de volgende maatregelen:

  • Doeken op de hekken die stof en vuil tegenhouden;
  • Sproeien met water tegen stof;
  • Vervuilde bouwroutes worden opgeruimd;
  • Dagelijks meten van de trillingen;
  • Regelmatig geluidsmetingen bij de dichtstbijzijnde gevels;
  • Een schade-expertisebureau gaat voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden langs bij bepaalde panden in de omgeving en neemt de bouwkundige staat op. Hierdoor kan Vlasman achteraf zien of de sloop schade heeft veroorzaakt aan deze panden;
  • Verkeersregelaars op het parkeerterrein als er veel vrachtwagens met puin heen en weer rijden.

Vlasman houdt zich aan de wettelijke normen. Regelmatig meet een werknemer of het geluidsniveau onder de grenswaarde van deze normen zit. Deze normen staan op de website van de Rijksoverheid: Artikel 8.3. Geluidhinder.externe-link-icoon

Voor alle vragen over sloopwerkzaamheden kunt u bellen met Johannes Schoonbroodt van aannemer Vlasman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0172-495770. U kunt ook een e-mail sturen naar omgeving@vlasman.nl. Heeft u een vraag voor de gemeente, dan kunt u mailen naar stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl

Er rijden niet dagelijks vrachtwagens op en neer. In bepaalde fases van de sloop is het drukker.  Het puin zal vooral tijdens de derde fase (vanaf half december 2023) afgevoerd worden.  Dan rijden er gedurende een aantal dagen meerdere vrachtauto's per uur.  Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, verwacht de aannemer geen problemen. Enige overlast zal er wel zijn. 

Overige vragen over de sloop

De gemeente heeft twee tijdelijke locaties in Hoofddorp:

Gemeentekantoor, locatie Beukenhorst, Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp. Voor: Burgerzaken, Vergunningen, Ondernemersplein, trouwkamer.

Gemeentekantoor, locatie Polderlanden, Marktlaan 124, 2132DM Hoofddorp (in het overdekte winkelcentrum Vier Meren). Voor: gesprekken Sociale Dienstverlening en Leerplicht.

Ga voor meer informatie naar Haarlemmermeergemeente.nlexterne-link-icoon.

Er is een sloopplan, maar deze is alleen voor intern gebruik.

35 parkeerplaatsen van de parkeerplaats naast het raadhuis vallen binnen het werkterrein van de aannemer en kunnen niet worden gebruikt. Vlasman maakt alleen gebruik van dit werkterrein. Dit kunt u zien op het kaartje bij de fases van de sloop.

Voor de sloop van de kelder is er een sloopmelding gedaan bij de omgevingsdienst. Deze is goedgekeurd. Bij zo'n melding kunt u geen bezwaar indienen omdat het geen besluit is dat valt onder de Algemene wet bestuursrecht.

Ja en het is ook in het belang van de aannemer om schade zoals dit te voorkomen. Vlasman is verantwoordelijk voor schade die het bedrijf zelf veroorzaakt.