.

Vragen en antwoorden over parkeren

Op deze pagina leest u vragen en antwoorden over parkeren in Stadscentrum Hoofddorp.
 1. Waar kan ik parkeren in Stadscentrum Hoofddorp?
 2. Wat zijn de parkeertarieven in Stadscentrum Hoofddorp?
 3. Waarom zijn er verschillende tarieven?
 4. Waarom is de tijdelijke parkeergarage aan de Burgemeester van der Willigenlaan gesloten?
 5. Ik heb begrepen dat er gebouwd gaat worden op bepaalde plekken waar nu parkeerplaatsen zijn, zijn er dan straks minder parkeerplaatsen in Stadcentrum Hoofddorp?
 6. Komen er nieuwe parkeerplaatsen voor bezoekers aan het stadcentrum?
 7. Waar komen deze parkeerplaatsen/parkeergarages?
 8. Wie gaat deze garages exploiteren?
 9. Op verschillende plekken in Stadcentrum Hoofddorp komen nieuwe appartementen. Waar moeten de bewoners van deze appartementen parkeren?
 10. Dit gaat allemaal over de auto. Waar kan ik straks mijn fiets parkeren?
 11. Vanaf wanneer kan ik niet meer parkeren op het Apriscoterrein (parkeerterrein tegenover het vroegere postkantoor aan het Raadhuisplein)?
 12. Waar moet ik dan parkeren?
 13. Wat gebeurt er met de gehandicapten parkeerplaatsen die er nu op dit parkeerterrein zijn?
 14. Komen er nog aanpassingen in de toegangswegen van en naar het centrum?

1. Waar kan ik parkeren in Stadscentrum Hoofddorp?
Er zijn diverse parkeergarages en parkeerplaatsen in Stadscentrum Hoofddorp. Als u de parkeerroute volgt vanaf de rotonde Beursplein via de Kruisweg, Wilhelminalaan, Burgemeester Van Stamplein naar de Hoofdweg en vice versa dan komt u de verschillende parkeergarages en parkeerterreinen tegen. Even buiten deze route ligt een parkeerterrein aan de Binnenweg.

Bekijk op deze pagina alle parkeerzones: betaald parkeren en blauwe zones

2. Wat zijn de parkeertarieven in Stadscentrum Hoofddorp?
De parkeergarages hanteren eigen tarieven die per garage kunnen verschillen. Voor het parkeren op straat in het stadcentrum, inclusief de parkeerterreinen Aprisco (aan het Raadhuisplein), Binnenweg en het parkeerterrein en het parkeerterrein naast het Raadhuis gelden 3 verschillende parkeertarieven (A t/m C). Kijk voor de zones en tarieven op de pagina parkeren.  

3. Waarom zijn er verschillende tarieven?
Het A-tarief is bedoeld voor kort parkeren dichtbij de winkels, voor een snelle boodschap. Het B-tarief voor bezoekers die iets langer in het centrum willen blijven en het goedkoopste C-tarief voor langparkeerders.

4. Waarom is de tijdelijke parkeergarage aan de Burgemeester van der Willigenlaan gesloten?
Uit een controle bleek dat er scheuren zijn aan de bovenkant van de betonvloeren en corrosie in de stalen delen. Het is nog niet duidelijk of de tijdelijke garage wordt gerepareerd. Meer informatie vindt u in het nieuwsartikel 'Parkeergarage naast Raadhuis gesloten'.

5. Ik heb begrepen dat er gebouwd gaat worden op bepaalde plekken waar nu parkeerplaatsen zijn, zijn er dan straks minder parkeerplaatsen in Stadcentrum Hoofddorp?
Nee, het aantal openbare parkeerplaatsen (ongeveer 3800) in Stadscentrum Hoofddorp is na de bouw hetzelfde als nu. Het is wel mogelijk dat er tijdens de bouwperiode minder parkeerplaatsen zijn. Dit komt omdat het verdwijnen van bepaalde parkeerplaatsen niet altijd gelijk loopt met de bouw van nieuwe parkeergarages.

6. Komen er nieuwe parkeerplaatsen voor bezoekers aan het stadcentrum?
Ja, er komen nieuwe parkeerplaatsen voor bezoekers aan het stadscentrum. Dat zijn voornamelijk parkeergarages.

7. Waar komen deze parkeerplaatsen/parkeergarages?
Onderdeel van de plannen rondom het nieuwe gemeentehuis is een parkeergarage van 500 á 600 parkeerplaatsen. Op de Binnenweg zijn 400 openbare parkeerplaatsen gepland. Ook zijn er plannen voor een nieuwe openbare parkeergelegenheid aan het Dik Tromplein.

8. Wie gaat deze garages exploiteren?
De gemeente onderzoekt of het haalbaar is dat zij de garages bij het gemeentehuis en de Binnenweg zelf gaat exploiteren onder andere ook om grip te kunnen houden op de parkeertarieven en om ruimte te houden voor vergunninghouders.

9. Op verschillende plekken in Stadcentrum Hoofddorp komen nieuwe appartementen. Waar moeten de bewoners van deze appartementen parkeren?
Bij nieuwe appartementen in het centrum komt ook een parkeergarage voor bewoners. Deze bewoners kunnen dan geen parkeervergunning voor het parkeren op straat aanvragen.

10. Dit gaat allemaal over de auto. Waar kan ik straks mijn fiets parkeren?
Er wordt onderzocht hoeveel fietsparkeerplekken er nodig zijn en wat de beste plek is in het stadcentrum om fietsen te parkeren. Hierbij wordt ook gelet op de fietsroutes naar en door het stadscentrum. In het plan voor het nieuwe gemeentehuis is een fietsenstalling opgenomen.

11. Vanaf wanneer kan ik niet meer parkeren op het Apriscoterrein (parkeerterrein tegenover het vroegere postkantoor aan het Raadhuisplein)?
Waarschijnlijk wordt dit parkeerterrein zomer 2021 afgesloten.

12. Waar moet ik dan parkeren?
U kunt dan parkeren in de parkeergarages langs de parkeerroute in het stadcentrum. Bekijk het antwoord van vraag 1: waar kan ik parkeren? Of u kunt parkeren op het parkeerterrein aan de Binnenweg.

13. Wat gebeurt er met de gehandicapten parkeerplaatsen die er nu op dit parkeerterrein zijn?
Deze gehandicapten parkeerplaatsen komen op een andere plek in het stadscentrum terug.

14. Komen er nog aanpassingen in de toegangswegen van en naar het centrum?
De gemeente gaat de (verwachte) verkeersbewegingen onderzoeken. Dat gebeurt met een nieuw verkeersmodel dat nu gemaakt wordt. Op basis van de resultaten van het onderzoek werken we maatregelen uit. Ook gaan we de toegangen naar Hyde Park vanaf de Kruisweg en de Van Heuven Goedhartlaan aanpakken voor meer ruimte. Daarnaast gaan we de Nieuweweg vanaf de A weg naar het centrum aanpakken voor een betere doorstroming van het verkeer. Ten slotte passen we de Beurspleinrotonde aan om de verkeersveiligheid te verbeteren.