.

Visie

In Stadscentrum Hoofddorp staat veel te gebeuren. Het centrum gaat er de komende jaren anders uitzien en er gebeurt veel tegelijk. Het moet een bruisend stadcentrum worden. Een plek waar je goed kunt wonen, werken en ontspannen. Het college van B&W heeft op dinsdag 9 februari de Concept-visie op het Stadscentrum vastgesteld. Tot en met 4 april kan iedereen op deze visie reageren. Daarna worden de reacties verwerkt en gaat de visie naar de gemeenteraad.

De visie is de stip op de horizon. De visie geeft aan hoe Stadscentrum Hoofddorp er in de toekomst (2030) uitziet, wat voor soort stadscentrum het moet zijn en wat daarvoor moet gebeuren. In de visie worden de doelen en ambities voor het stadscentrum vastgelegd. Op deze pagina leest u wat in de concept-visie staat beschreven.

Doelen ontwikkeling Stadscentrum Hoofddorp

  • Een aantrekkelijk stadscentrum met stedelijke uitstraling, waar de openbare ruimte (zoals straten, pleinen, stadspark) en de gebouwen van kwaliteit zijn. 
  • Een levendig stadscentrum met voorzieningen en evenementen en het Raadhuisplein als dé ontmoetingsplek.  
  • Een stadscentrum waar voor verschillende leefstijlen van bewoners en bezoekers passende woningen en voorzieningen zijn en men met elkaar in contact kan komen
  • Een stadscentrum dat goed bereikbaar is, te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en de auto.  

Een levendig, aantrekkelijk en goed bereikbaar stadscentrum voor iedereen 

In Stadscentrum Hoofddorp komen zo’n 5.000 nieuwe woningen. In de afgelopen jaren zijn in Hoofddorp vooral eengezinswoningen gebouwd. Deze tijd vraagt om andere soorten woningen, zodat ook ouderen en jongeren hier een passende woning kunnen huren of kopen. In Hyde Park, tegenover het station, maar ook op andere plekken, zoals aan het Raadhuisplein en het Dik Tromplein komen appartementen. Op de begane grond van deze appartementengebouwen komen winkels, horeca of andere voorzieningen. Hierdoor wordt wonen, werken en ontspannen in het stadscentrum gemengd.  
Het centrum van Hoofddorp heeft een praktisch en efficiënt winkelgebied dat samen met Het Cultuurgebouw en de bioscoop belangrijk is voor de regio. Dit moet uitgroeien tot een aantrekkelijk en uitgebreid stadscentrum dat goed te bereiken is. Een stadscentrum waar mensen uit heel Haarlemmermeer en de regio niet alleen goed kunnen winkelen, maar elkaar ook kunnen ontmoeten en waar veel te beleven is. 

Het Hoofddorpse Stadscentrum is… 

  1. een plek waar de schaalverschillen worden gekoesterd
  2. sterk verbonden  
  3. het domein voor langzaam verkeer 
  4. een plek met een groen stadshart
  5. levendig
  6. een gebied met een veelheid aan identiteiten

Reageren 

Wilt u reageren op de 'Concept-visie Stadscentrum Hoofddorp' of meepraten? Dat kan op twee manieren: tijdens de Talkshow op 3 maart en via een online formulier. Meer informatie leest u hieronder.

Informatie- en vragenuur

Op 3 maart om 19.00 uur is er op de Facebookpagina van Stadscentrum Hoofddorp een informatie- en vragenuur met wethouders, architecten en ambtenaren die uitleg geven over de ontwikkelingen. Iedereen kan dan vragen stellen. Hiervoor is geen Facebookaccount nodig. Heeft u een Facebookaccount? Dan kunt u reageren via Facebook en een herinnering instellen zodat u een melding krijgt als de uitzending begint. Heeft u geen Facebookaccount? Dan kunt u via WhatsApp een bericht sturen naar het nummer dat in beeld komt.

Online formulier

Tot en met 4 april kunt u reageren op de concept-visie via een online formulier. De vragen in het online formulier gaan over de informatie en afbeeldingen uit de concept-visie. Het is daarom belangrijk u alle informatie op deze pagina eerst bekijkt, zie hieronder. Daarna kunt u het online formulier invullen.

Bij vragen kunt u mailen naar stadscentrumhoofddorp@haarlemmeer.nl


Inleiding Stedenbouwkundig Ambitiedocument

Bekijk de van het Stedenbouwkundige Ambitiedocument van Stadscentrum Hoofddorp met afbeeldingen en kaarten.
 

Kenmerkend Hoofddorp  

Stadscentrum Hoofddorp is een plek van tegenstellingen. Met een afwisseling van landelijke en stedelijke delen en verschillende soorten bouw. Het Oude Raadhuis, de Beurs, het Polderhuis en de Hoofdvaartkerk, herinneren aan het oorspronkelijke dorpshart en geven Hoofddorp geschiedenis en betekenis. Ze liggen op de plek waar na de drooglegging van Haarlemmermeer Kruisdorp werd opgericht, op het kruispunt van Hoofdvaart en Kruisvaart. In het stadscentrum zijn ook 'stadse' grotere gebouwen te vinden, zoals bijvoorbeeld Het Cultuurgebouw. Het naast elkaar blijven bestaan van de 'dorpse' en 'stadse' gebouwen geeft Stadscentrum Hoofddorp een eigen en kenmerkend karakter.  

Bekijk hier de PDF met afbeeldingen en kaarten die bij  horen.
 

Aantrekkelijke groene openbare ruimte 

Het is belangrijk dat alle delen van het Stadscentrum goed met elkaar verbonden zijn door middel van routes en verbindingen, zoals bijvoorbeeld tussen de verschillende pleinen en naar het station. Het is belangrijk dat deze openbare ruimte kwaliteit heeft omdat er veel mensen gebruik van maken. Ook is het de bedoeling dat er meer groen komt in de vernieuwde openbare ruimte zoals op en rond het Raadhuisplein. Kwaliteit en groen van de openbare ruimte dragen bij aan de aantrekkelijkheid van het stadscentrum en zorgen ervoor dat mensen hier graag zijn en willen blijven. 

Bekijk hier de PDF met afbeeldingen en kaarten die bij  horen.
 

Goed bereikbaar 

Stadscentrum Hoofddorp moet goed bereikbaar zijn te voet, met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Daarom is het belangrijk dat er goede verbindingen komen naar Stadscentrum Hoofddorp. Denk bijvoorbeeld aan rechtstreekse fietsverbindingen. Er komen straks diverse stadsentrees waar je als automobilist of fietser het stadscentrum binnenkomt. Vanaf daar zijn er duidelijke routes naar de plaatsen waar je de auto of fiets kunt parkeren. Van daaruit kun je te voet verder naar de verschillende plekken binnen het stadscentrum die ook onderling goed met elkaar verbonden zijn.   

Bekijk hier de PDF met afbeeldingen en kaarten die bij  horen.
 

Groen hart 

Een moderne stad betekent ook een groene stad. Het stadspark met daarbinnen de historische Fruittuinen en het wandelbos vormt het groene hart van Stadscentrum Hoofddorp en krijgt meer functies. Langs het stadscentrum loopt de historische Geniedijk, waar de schapen en koeien nog ongestoord grazen. Net als het park is dit een plek waar je groen en ontspanning vindt of je juist kunt inspannen. Het is belangrijk om het groen in het stadscentrum aan alle kanten goed met elkaar te verbinden. Zodat je straks niet alleen in het stadspark een 'Rondje park' kunt lopen, maar ook rondom het hele stadscentrum ongestoord een rondje kunt wandelen en fietsen.  

Bekijk hier de PDF met afbeeldingen en kaarten die bij  horen.
 

Levendige plekken op verschillende momenten 

De levendigheid in het centrum van Hoofddorp komt nu vooral doordat mensen er shoppen en naar de markt, bioscoop en het Cultuurgebouw gaan. Daarom is het met name op vrijdag en zaterdag 'gezellig druk'en als er evenementen zijn. Straks wordt het Raadhuisplein vernieuwd. Dit wordt de ontmoetingsplek van het stadscentrum met onder andere terrassen en horeca waar het overdag en s’ avonds levendig is. Ook de Kruisweg, waar steeds meer horeca is, kan ’s avonds een levendige plek zijn. Er zijn andere plekken, zoals bijvoorbeeld het Polderplein, 4-meren en de Marktlaan waar het juist overdag 'gebeurt'. Deze plekken samen zorgen ervoor dat er straks 16-uur per dag iets in het stadscentrum te doen is.  

Bekijk hier de PDF met afbeeldingen en kaarten die bij  horen.
 

Vele identiteiten 

Het stadscentrum wordt de centrale ontmoetingsplek voor iedereen die wil wonen, werken, ontspannen en winkelen. Een plek die voldoet aan de vraag naar nieuwe woningen voor verschillende leefstijlen. Een plek waar naast nieuwe woningen en een goed aanbod van winkels en horeca, ook voorzieningen zijn zoals ruimtes voor huisartsen, fysiotherapie en apotheken op goed bereikbare plekken. Een stadscentrum met veel verschillende plekken en sferen, van rustig wonen tot bruisend centrum. Een stadscentrum waar iedereen zich thuis voelt, huidige bewoners en nieuwe bewoners, bezoekers en mensen die er werken.   

Bekijk hier de PDF afbeeldingen en kaarten die bij  horen.