.

Werkgroep Binnenweg maakt kennis met elkaar en de ruwe plannen

De eerste bijeenkomst van de werkgroep Binnenweg op 30 juni stond vooral in het teken van kennismaken met elkaar. Kort daarvoor sloot de gemeente met drie grondeigenaren intentieovereenkomsten om de mogelijkheid voor wonen, werken en parkeren op de Binnenweg te onderzoeken. Een goed moment om het gesprek met de omgeving te beginnen.

De werkgroep Binnenweg bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners die op de locatie uitkijken, van de omliggende wijken zoals Verzetsheldenwijk, Graan voor Visch, Piratenwijk, Fruittuinen, van de bewonerscommissie Hoofddorp Centrum, van de ondernemers uit het centrum en de grondeigenaren van de Binnenweg. De werkgroep is bedoeld om de plannen voor de Binnenweg te bespreken en de meningen te horen. Deze eerste bijeenkomst is digitaal en dus de kennismaking ook. Op de vraag wat de werkgroepleden belangrijk vinden en van elkaar verwachten, komt onder andere naar voren: open en transparant zijn, elkaar serieus nemen, op tijd informatie krijgen en helder zijn over wat er met de adviezen gedaan is. 

Openbare parkeerplaatsen 

Projectmanager Aafke Kaspers vertelt hierna welke afspraken er liggen voor het parkeren op de Binnenweg: “In 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een parkeergarage van 850 openbare parkeerplaatsen op de Binnenweg. In 2018 heeft de raad dit aantal bijgesteld naar 450 tot 600 parkeerplaatsen. In mei dit jaar heeft dat raad besloten dat er één nieuw gemeentehuis komt en niet een gerenoveerd raadhuis en een nieuw gemeentekantoor. Daarmee is er op die plek meer ruimte voor woningbouw en parkeren. En zijn er misschien minder dan 600 parkeerplekken nodig op de Binnenweg. Dit wordt nog onderzocht.” 
Een van de bewoners vraagt waarom op deze plek openbare parkeerplaatsen moeten komen en hoeveel parkeerplekken er nu zijn. Aafke Kaspers: “De parkeerplaatsen op de Binnenweg zijn nodig om in het stadcentrum voldoende openbare parkeerplaatsen te kunnen bieden. Op dit moment zijn hier 290 parkeerplaatsen”. 
 
De bedoeling van de gemeente en de drie andere grondeigenaren van de Binnenweg is om een samenhangende gebiedsontwikkeling te realiseren met parkeren in combinatie met wonen en voorzieningen. De mogelijkheid en haalbaarheid hiervan wordt de komende tijd door de partijen samen onderzocht. Het kan ook zijn dat er toch alleen een parkeergarage komt of dat er een tijdelijke parkeergarage nodig is, daarom wordt ook deze optie de komende maanden verder uitgewerkt. 

Groen lint en stadsentree 

Aafke Kaspers laat een ruwe schets zien van de plannen. Hierop is onder andere een groen lint te zien dat vanaf de Geniedijk tussen de nieuwbouw loopt en de route is naar het winkelgebied en Raadhuisplein. De hoogte van de gebouwen is 5 tot 7 lagen en er zijn verschillen in hoogtes. Het is in dit plan de bedoeling dat de parkeergarage half verdiept onder de woningen komt. De Binnenweg wordt een nieuwe stadsentree, een stadstraat met entrees aan de straat. Een bewoner van de huizen die uitkijken op de Binnenweg vraagt of op een volgende tekening ook de bestaande huizen kunnen worden meegenomen zodat te zien is hoe de nieuwbouw zich tot de bestaande huizen verhoudt. Andere vragen gaan over de verkeersontsluiting en verkeersaanpassingen voor auto en fiets. De gemeente geeft aan de verkeerstromen voor het hele stadscentrum onder de loep te nemen. 
De bewonerscommissie wil weten wat er straks met de vrachtwagens van de markt gebeurt als er op de Binnenweg gebouwd gaat worden. Aafke Kaspers zegt dat de gemeente met de markt kijkt naar andere mogelijkheden om de wagens op vrijdag te parkeren. 

De volgende bijeenkomst van de werkgroep Binnenweg is in het najaar. Dan wordt verder ingegaan op de stedenbouwkundige uitgangspunten. 


Foto: Ruwe schets Binnenweg.
Gepubliceerd op: 
24 jul 2020