.

Voorontwerpbestemmingsplan Stadscentrum Hoofddorp 1

Het college van BenW heeft het voorontwerpbestemmingsplan Stadscentrum Hoofddorp 1 ter inzage gelegd. Dit is de eerste juridische stap om de plannen mogelijk te maken voor de huisvesting van de gemeente met daarbij appartementen én het parkeren aan de Binnenweg. Iedereen kan tot en met 6 mei reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

In 2018 heeft de gemeenteraad besloten tot renovatie van het bestaande raadhuis en een nieuw gemeentekantoor aan de Burgemeester van der Willigenlaan, met daarnaast appartementen en op de begane grond winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Inmiddels zijn er nieuwe ideeën voor de huisvesting van de gemeente, die goedkoper zijn en uitgaan van één gemeentehuis op de plek van het huidige raadhuis. De gemeenteraad moet hier nog over besluiten. Een nieuw bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 1 maakt beide opties mogelijk.

Wat staat in het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bevat regels voor het gebruik van de gronden en gebouwen in het gebied Raadhuisplein, Burgemeester van der Willigenlaan en de Binnenweg. Bekijk de  van het gebied en de functies van de verschillende plekken. In het bestemmingsplan staat onder andere hoe hoog de gebouwen mogen zijn. Op de plek van het raadhuis is dat maximaal 35 meter hoog. Voor de rest geldt een maximale hoogte van 21 meter; met de mogelijkheid om voor een deel van de bebouwing af te wijken tot maximaal 29 meter hoog. Van de functies van de gebouwen zegt het bestemmingsplan dat er aan de Burgemeester van der Willigenlaan woningen kunnen komen. Winkels en horeca, kantoren en sport zijn overal op de begane grond toegestaan. Maatschappelijke voorzieningen zijn op de begane grond mogelijk aan één kant van het Raadhuisplein, tegenover de apotheek en de thuiszorgwinkel. 
Voorlopig Ontwerp Bestemmingsplan Hoofddorp Centrum 1

Foto: Voorlopig Ontwerp Bestemmingsplan Hoofddorp Centrum 1.

 

Parkeren Binnenweg

Grond die nu gebruikt wordt om te parkeren, krijgt door dit bestemmingsplan een nieuwe functie. Daarom moet er ook direct worden geregeld dat er op een andere plek geparkeerd kan worden. In 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat er een parkeervoorziening komt op de Binnenweg. In het bestemmingsplan staat hierover dat de bouwhoogte maximaal 12 meter mag zijn en dat maximaal 600 parkeerplaatsen zijn toegestaan. Hoeveel parkeerplaatsen er precies aan de Binnenweg komen, ligt ook aan de andere plannen binnen het stadscentrum. Komen er op andere plekken nieuwe parkeerplaatsen, dan kan het aantal op de Binnenweg omlaag. Overigens zijn er plannen om parkeren en wonen op de Binnenweg te combineren. Deze plannen zijn nog niet definitief en moeten nog verder worden uitgewerkt. 

Vragen?

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan de Informatiemarkt van Stadscentrum Hoofddorp op 21 april niet doorgaan. Vragen over het voorontwerpbestemmingsplan kunnen t/m 6 mei gesteld worden via e-mail aan stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl. Vermeld daarbij als onderwerp “bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 1”. De vragen die via dit mailadres worden gesteld worden niet beschouwd als inspraakreactie. 

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en ligt digitaal ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl tot en met 6 mei 2020. Door het coronavirus vraagt de gemeente om de stukken digitaal te raadplegen. Is dat niet mogelijk, dan kunnen mensen die geen gezondheidsklachten hebben een afspraak maken via 0900 – 1852 om de stukken in het raadhuis in te zien.  

Inspraak

Iedereen kan tot en met 6 mei reageren op het voorontwerpbestemmingsplan door een brief te sturen aan B&W van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Mondeling reageren kan ook, op afspraak in het raadhuis in Hoofddorp.

Bezwaar

Naar aanleiding van de inspraakreacties kan B&W het plan bijstellen. Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd. In die zes weken kan iedereen bezwaren indienen tegen het bestemmingsplan.

Foto: Procedure bestemmingsplan.
 

Hoofddorp Stadscentrum 1 vobp verbeelding
Hoofddorp Stadscentrum 1 vobp regels
Hoofddorp Stadscentrum 1 vobp regels-bijlage
Hoofddorp Stadscentrum 1 vobp toelichting
Hoofddorp Stadscentrum 1 vobp toelichting-bijlage

 

 

Gepubliceerd op: 
26 mrt 2020