.

Veel plannen op stapel voor Stadscentrum Hoofddorp

De omvang van een dorp is Hoofddorp allang ontgroeid, al wordt het in de volksmond nog vaak ‘het dorp’ genoemd. Hoofddorp is een dynamische stad die voortdurend in beweging is. Nu is het tijd voor de volgende stap: een levendig en bereikbaar stadscentrum met een eigen Hoofddorpse identiteit. Woensdag 17 april was hierover een goed bezochte informatiemarkt in het raadhuis.


In het stadscentrum tussen station en Hoofdvaart staat veel te gebeuren. Er zijn plannen voor Beukenhorst-West (Hyde Park), het Stadspark, het Raadhuisplein en de Binnenweg en omgeving. Er komen meer woningen, voorzieningen en parkeerplaatsen en meer eenheid in de openbare ruimte. Ook de bereikbaarheid wordt verbeterd.

“Zeker als de Noord/Zuidlijn zou worden doorgetrokken, wordt Stadscentrum Hoofddorp een uitstekende locatie om te wonen en te werken. Dan zit je in vijf minuten op Schiphol en sta je binnen een kwartier op de Dam. Dit stuwt Hoofddorp op in de vaart der volkeren”,

zegt Jurgen Nobel, een van de verantwoordelijke wethouders.

Informatiemarkt Stadscentrum Hoofddorp 17 april 2019

Foto: Danny de Casembroot
 

Beukenhorst-West

Het verouderde kantorengebied Beukenhorst-West ondergaat een complete gedaanteverwisseling tot een compacte, stadse woonwijk: Hyde Park. Er komen 3.800-4.000 woningen en bijbehorende voorzieningen. Op loopafstand van het NS-station, het Stadspark en het winkelcentrum, wordt Hyde Park vooral een voetgangers- en fietsvriendelijke wijk.
 

Stadspark Hoofddorp

Het Wandelbos en de Fruittuinen vormen straks samen Stadspark Hoofddorp voor bewoners en bezoekers van het stadscentrum. Het ontwerp is voortgekomen uit het open proces van Hoofddorp-Centraal en wordt nog verder uitgewerkt. Dit jaar start al wel de aanleg van een ‘belevingstuin’ bij de Kinderboerderij De Boerenzwaluw. En wandelaars en hardlopers kunnen volgend jaar een ‘Rondje park’ doen, een route van circa 2 km. Er zijn plannen om het tenniscomplex te vernieuwen en meer onderdeel te maken van de omgeving. In deze plannen zijn ook woningen en parkeerplaatsen opgenomen.
 

Raadhuisplein

Dé ontmoetingsplek van Stadscentrum Hoofddorp is het Raadhuisplein. Hier komen het culturele, bestuurlijke en winkelhart van Haarlemmermeer samen. Het moet een levendig plein worden met appartementengebouwen en horeca met terrassen. Het raadhuis wordt gerenoveerd en het plein vernieuwd. Door die nieuwe inrichting ontstaat er een compacter, meer omsloten plein en een betere, logisch route voor fietsers en wandelaars door het centrum.
 

Binnenweg en omgeving

Aan de Binnenweg komen tot slot meer parkeerplaatsen voor bezoekers van het stadscentrum. Mogelijk komen er ook nieuwe woningen. De gemeente is in gesprek met de vastgoedeigenaren in het gebied om tot een gezamenlijk plan te komen.
 

‘Ik kijk uit naar de terrassen’

Op de informatieavond van 17 april waren 200 à 250 inwoners aanwezig. Een van is Tim van der Lans (29 jaar):

“Ik ben geboren Hoofddorper en na een kleine uitstap naar Utrecht ben ik weer teruggekomen. Ik heb hier alles: mijn familie, vrienden. Ik woon nu boven de bioscoop en vind het heel fijn hoe het centrum zich heeft ontwikkeld. En ik kijk uit naar de ontwikkeling van het Raadhuisplein met terrassen op de zon. Ik loop ook al geregeld door het park met mooi weer, maar daar is het nu nog erg rustig.”

 

‘Het moet in balans blijven’

Een andere bezoeker, een 35-jarige inwoner van het centrum zegt:

“We wonen hier vanwege de rust, het groen, de Geniedijk en alles wat je nodig hebt op loopafstand. Ik heb Hoofddorp zien groeien. Langzaam zie je het een stad worden. Zo lang het in balans blijft en er ruimte is voor groen en ontspannen, is groei goed, want het brengt ook gezelligheid en horeca met zich mee. Ik ben heel blij met de bioscoop.”

 

Enthousiast

Wethouders Ap Reinders en Jurgen Nobel zijn enthousiast. Reinders:

“Het project Stadscentrum Hoofddorp levert een groot aantal nieuwe woningen op, onder meer in Hyde Park, waar kantoren plaatsmaken voor 3800 woningen. Ook in de omgeving van het Raadhuisplein zijn plannen voor woningbouw. Stadscentrum Hoofddorp wordt al met al een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Samen met inwoners en ondernemers, onder wie de winkeliers in het winkelcentrum, gaan we hier de komende jaren aan werken.”

Nobel:

"Ik mis in Hoofddorp soms de reuring, de gezelligheid. Nu creëren we een levendig stadscentrum dat goed bereikbaar is met openbaar vervoer, fiets en auto. Het stadspark loopt hier als een groene loper doorheen. Het Raadhuisplein wordt het hart van het centrum, de centrale ontmoetingsplek met horeca en terrassen. Een plek waar altijd iets te doen is en die ook tijdens de ontwikkelingen leefbaar blijft.”

 
 

Gepubliceerd op: 
18 apr 2019