.

Uitnodiging bijeenkomst 16 januari 2019

Hyde Park en de gemeente Haarlemmermeer nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen in Beukenhorst-West. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die in het gebied of daar vlakbij wonen of werken en voor mogelijk toekomstige bewoners en ondernemers. Iedereen kan zich deze avond laten informeren over de ontwikkelingen en over een aantal onderwerpen meepraten.


Datum: woensdag 16 januari 2019
Tijdstip: 17.00-19.00 uur
Locatie: Jupiterstraat 150 (kantoor van Hyde Park)
 
Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over:

 • Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte: de straten en de pleinen. Bezoekers kunnen de plannen bekijken en ideeën en suggesties delen met de ontwerpers.
 • De voorzieningen in het gebied inclusief restaurant de Gerritshoeve en het KomEtenPlein. In Beukenhorst-West komt een mix aan voorzieningen voor bewoners, werknemers en passanten: bijvoorbeeld horeca, winkels voor een snelle boodschap of zorgcentra. Die dragen bij aan de levendigheid, gezelligheid en veiligheid op straat. Bezoekers kunnen de plannen bekijken en ideeën en suggesties delen met de ontwikkelaar en medewerkers van de gemeente.
 • De inrichting van de kruispunten aan de rand van Beukenhorst-West. Het gaat om:
  • de fietsoversteek over de Kruisweg in het verlengde van het fietspad langs de Kagertocht;
  • het kruispunt van de Planetenweg en Kruisweg.
   Deze kruispunten worden opnieuw ingericht als er nieuwe bewoners in het gebied komen. De verkeerskundigen horen graag van de bezoekers hun reactie en input op de schetsontwerpen van de kruispunten en of zij geïnteresseerd zijn om later in het jaar hierover verder mee te denken.
 • Het stadspark. Het Wandelbos verandert in een stadspark. Tijdens het open proces van Hoofddorp-Centraal hebben inwoners en ondernemers samen met een ontwerper en de gemeente gewerkt aan een plan voor het stadspark. In 2019 wordt dat plan verder uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst is het ontwerp te zien en kunnen bezoekers met de ontwerpers in gesprek over de manier waarop ze daar in het vervolg over kunnen meedenken. Langs de Kagertocht in Beukenhorst-West ligt op dit moment een drinkwatertransportleiding. PWN is voornemens om deze leiding te verleggen naar de zijde van het Wandelbos. Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over de verlegging.

 
Alle bovengenoemde informatie is na de bijeenkomst beschikbaar op www.haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/hyde-park. Daar kunt u ook tot twee weken na de bijeenkomst eventuele suggesties en ideeën achterlaten. Indien u in de toekomst op de hoogte wilt worden gehouden raden wij u aan zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief via de website: www.haarlemmermeergemeente.nl/stadscentrum-hoofddorp/nieuwsbrief-stadscentrum-hoofddorp.
 
Tijdens de bijeenkomst is er ook informatie over Hyde Park:

 • Informatie over de eerste nieuwe woningen in het gebied. Er zijn gevelaanzichten en plattegronden te zien van de eerste gebouwen van Hyde Park: aan de Marsstraat en aan de Planetenweg.
 • De planning van de sloop en nieuwbouw in het gebied. Hyde Park is dit najaar begonnen met de sloop van panden aan de Planetenweg en de Marsstraat. Op deze plekken wordt in 2019 begonnen met de nieuwbouw. Ook op andere plekken wordt gesloopt en gestart met nieuwbouw. Tijdens de bijeenkomst is er informatie aanwezig over de planning van de werkzaamheden en de informatievoorziening.

 
Vanzelfsprekend is tijdens de bijeenkomst ook de grote maquette van Hyde Park te zien.
Indien u in de toekomst op de hoogte wilt worden gehouden over Hyde Park raden wij u aan zich aan te melden voor de digitale nieuwsbrief via de website: www.bouwenaanhydepark.nl.
 
Tijdens de avond staan hapjes en drankjes voor de bezoekers klaar. Aanmelden voor de inloopbijeenkomst kan via info@bouwenaanhydepark.nl.


We ontmoeten u graag op woensdag 16 januari 2019.
 
Hartelijke groet,
 
 
 
 
D. Michel
Gebiedsmanager gemeente Haarlemmermeer namens Hyde Park en projectteam Beukenhorst-West van de gemeente.

Gepubliceerd op: 
3 jan 2019