.

Twee mogelijkheden voor tennislocatie stadscentrum

Of de gemeente neemt het initiatief voor de herontwikkeling van de tennislocatie met daarbij woningen en misschien nog (zorg)voorzieningen. Met aan de overkant ongeveer 20 woningen op het grasveld aan de Prins Hendriklaan waar vroeger de Emmaschool stond. Of op de plek van de Emmaschool komen ongeveer 20 woningen en de tennislocatie blijft zoals die is.

Het college van B&W heeft dinsdag 22 september besloten om deze twee mogelijkheden aan de gemeenteraad voor te leggen. Wanneer de raad dit bespreekt is nog niet bekend.

Tijdens het open proces Hoofddorp-Centraal (2014-2018) is veel met de buurt gesproken over de tennislocatie. De tennislocatie grenst aan het stadspark en ligt midden in stadscentrum Hoofddorp, tussen Hyde Park en het Raadhuisplein. Buurtbewoners, Tennisvereniging Hoofddorp (TVH), Stichting Tennishal Hoofddorp (STH) en gemeente waren het erover eens dat met name de tennishal zoals die nu is niet past bij de uitstraling van het toekomstige stadscentrum. Een nieuw tennispark zou een logisch en passend geheel kunnen vormen met het stadspark en ook kunnen bijdragen aan de levendigheid en veiligheid in het park.

Plan van Tennisvereniging Hoofddorp en Stichting Tennishal Hoofddorp niet haalbaar

In 2018 hebben TVH en STH met ontwikkelaar Stevast Baas & Groen een initiatief ingediend voor een nieuw duurzaam tennispark met daarbij woningen en parkeerplaatsen én aan de overkant woningen op de plek van de voormalige Emmaschool. Dit plan is de afgelopen tijd zorgvuldig onderzocht. De gemeente, TVH en STH zijn tot de conclusie gekomen dat dit plan voor TVH en STH juridisch en financieel niet haalbaar is. 

Tenniscomplex blijft op de huidige locatie

Met deze uitkomst hebben de gemeente, Tennisvereniging Hoofddorp en Stichting Tennishal Hoofddorp gekeken welke mogelijkheden er nu zijn. Hieruit zijn twee mogelijkheden naar voren gekomen. Het verplaatsen van Tennisvereniging Hoofddorp en Stichting Tennishal Hoofdorp behoort niet tot een van de opties. Tijdens Hoofddorp-Centraal is namelijk met de omgeving afgesproken dat tennissen op deze plek mogelijk blijft. 

Beide mogelijkheden gaan uit van het realiseren van ongeveer 20 woningen op de locatie van de vroegere Emmaschool.

Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2
Herontwikkeling tennislocatie: Tennislocatie blijft zoals die is
- Een nieuws tennispark met binnen- en buitenbanen  
- Eén kantine Herontwikkeling Emmaschoollocatie:
- Ongeveer 95 woningen, met parkeerplaatsen voor bewoners en mogelijk (zorg)voorzieningen) - Ongeveer 20 woningen
- Het tennispark wordt een passend en logisch onderdeel van het stadspark  
   
Herontwikkeling Emmaschoollocatie:  
- Ongeveer 20 woningen  
Gepubliceerd op: 
5 okt 2020