.

Start voorbereidingen bouw en verkoop Hyde Park

Het afgelopen jaar zijn veel kantoorgebouwen in Beukenhorst-West gesloopt. In 2020 komt het project in de volgende fase: de verkoop gaat van start en in het voorjaar begint ook de bouw van de eerste woningen. Dat is middenin het gebied op de kruising van de Plantenweg en Saturnusstraat.

Hyde Park House aan de Planetenweg 5 wordt een belangrijke plek voor wie een woning wilt kopen, maar ook voor wie om een andere reden interesse heeft in de ontwikkelingen. Er staat een grote maquette van het gebied. Er zijn verkoopadviseurs die bezoekers rondleiden langs de modelwoningen en diverse showrooms waar bezoekers zich kunnen laten adviseren door interieurarchitecten. Ook is er een hypotheekadviseur aanwezig om de financieringsmogelijkheden te bespreken. Zie de website van Hyde Park voor meer informatie.

Werk aan waterleiding

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de bouw volop door. Zo moet een belangrijke waterleiding van PWN worden verlegd van Beukenhorst-West naar het Stadspark. Het werk begint in de week van 6 januari en duurt tot eind april. De aannemer boort een deel van de nieuwe waterleiding aan vanaf de Kruisweg. Die gaat onder het park door tot voorbij het Piratenpad. Het deel tussen het Piratenpad en de Geniedijk kan niet geboord worden. Daar wordt een sleuf gegraven voor de nieuwe leiding. Het meeste bouwverkeer gaat via de Kruisweg en de Saturnusstraat. Er komt voor de aanvoer van bouwmateriaal een tijdelijke brug ten zuiden van het Piratenpad. Rijplaten en twee kranen worden aan- en afgevoerd via de Piratenwijk. Dat gebeurt waarschijnlijk vanaf eind januari tot half februari.
Buurtbewoners hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden. Meer informatie staat op de website van PWN. Zie ook het nieuwsbericht over de twee varianten voor de waterleiding.

Bomenkap

Om ruimte te maken voor de nieuwe gebouwen, de bouwwegen en de kabels en leidingen, moeten bomen worden gekapt. Voor de bouw van de eerste gebouwen moeten 78 bomen plaatsmaken. Als Hyde Park over een aantal jaren af is, staan er meer bomen dan nu. Zie daarover het ontwerp openbare ruimte. Er wordt nu gekeken naar een goede bestemming voor de gekapte bomen. Verschillende partijen kunnen het hout misschien hergebruiken in de omgeving. Op de website Bouwen aan Hyde Park staat hier meer informatie over.

Vergunningen

Voor alle werkzaamheden zoals het verleggen van de waterleiding, de kap van bomen en natuurlijk ook de bouw van de woningen, moeten vergunningen worden aangevraagd. Alle aanvragen van vergunningen en alle vergunningen die verleend zijn, staan op www.officielebekendmakingen.nl. Als een vergunning wordt aangevraagd, is het maken van bezwaar of het indienen van een zienswijze nog niet mogelijk. Dat kan wel als de vergunning ter inzage ligt. Wanneer een vergunning ter inzage ligt wordt dit aangekondigd op www.officielebekendmakingen.nl.

Op dit moment ligt de vergunning voor de bouw van 406 woningen aan de Planetenweg 115 en Saturnusstraat 2-24 (gebouw Knightsbridge) ter inzage.

De vergunning voor de bouw van woningen tussen de Marsstraat en Kruisweg (gebouw Kensington) volgt nog. De eerste vergunning voor het andere bouwblok aan de Kruisweg volgt ook nog (gebouw Notting Hill).
Onlangs is een kapvergunning aangevraagd voor 67 bomen in Hyde Park en voor de bouw van de Gerritshoeve.

Gepubliceerd op: 
19 dec 2019