.

Platform spreekt digitaal over voortgang en doelen

Door de coronacrises is het platform Stadscentrum Hoofddorp in de eerste maanden van het jaar (2020) niet bij elkaar geweest is. Dit betekent echter niet dat de ontwikkelingen in het gebied tussen Hoofdvaart en station hebben stilgestaan. Daarom zijn er in juni twee digitale bijeenkomsten geweest om elkaar bij te praten.

De intelligente lockdown van de afgelopen maanden heeft veel invloed gehad op ieders leven en dat doet het nog steeds. Als het platform 8 juni bij elkaar komt, zijn de ondernemers en vastgoedeigenaren in het winkelcentrum vooral bezig om uit te vinden hoe ze bezoekers veilig op 1,5 meter kunnen ontvangen. Er is veel contact geweest met de gemeente over veilig winkelen en het uitbreiden van de terrassen. 


Foto: Terrassen op afstand open op het Burgemeester van Stamplein. Fotograaf: Kees van der Veer.
 

Creativiteit en nieuwe activiteiten

Ook het Cultuurgebouw is net weer open. De directeur geeft aan dat de situatie de creativiteit heeft geprikkeld en er de afgelopen maanden allerlei nieuwe onlineactiviteiten zijn ontwikkeld waarmee het Cultuurgebouw ook in de toekomst wil doorgaan. Ontwikkelaars zijn doorgegaan met de nieuwbouwplannen. Zo heeft Hyde Park stappen gemaakt met een aantal vergunningen en heeft Segesta met de gemeente een overeenkomst voor de locatie V&D/De Deining gesloten. De sloop van de gebouwen is na de zomer afgerond en de bestemmingsprocedure wordt voorbereid. Voor de bewoners in het centrum was het wennen aan de thuissituatie, maar fijn dat er geen parkeeroverlast was. Iedereen is blij dat het gewone leven weer een beetje op gang komt.

Samenspel van veel partijen

Nils Lamme, programmamanager Stadscentrum, vertelt dat in mei de 2e voortgangsrapportage van het stadcentrum is besproken in de gemeenteraad. Hierin staat beschreven wat in 2019 is bereikt. Hij laat een luchtfoto zien van het centrum van Hoofddorp. “We willen van Stadscentrum Hoofddorp een aantrekkelijk en levendig gebied maken. Functies zoals wonen, werken, winkelen en recreëren gaan steeds meer door elkaar lopen. Dat vraagt om een samenspel van veel verschillende partijen. Er gaat veel veranderen: 5.000 nieuwe woningen, ruimte voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen, een nieuw gemeentehuis en niet te vergeten het vernieuwen van de openbare ruimte.” De deelnemers van het platform zien veel kansen voor het Raadhuisplein. “Dit kan een goed horecaplein worden, maar we missen een visie”, klinkt het van de kant van de ondernemers. 

Ontmoetingsplein

Nils Lamme geeft aan dat het Raadhuisplein een centraal ontmoetingsplein voor heel Haarlemmermeer moet worden. “We willen een werkgroep van bewoners, ondernemers en andere belangstellenden oprichten om na de zomer het gesprek te beginnen over het plein.” 
Het nieuwe gemeentehuis komt op de plek van het huidige raadhuis. Dit wordt gesloopt met uitzondering van de kelder. De gemeente is in gesprek met het Cultuurgebouw of hier tijdens de sloop en bouw onder andere gemeentebalies kunnen worden ingericht. “Wordt de tijdelijke parkeergarage aan de Burgemeester van der Willigenlaan nu een definitieve of wordt deze nog verplaatst”, is een laatste vraag. Nils Lamme: “Door dit nieuwe besluit over de gemeentelijke huisvesting, kunnen we de tijdelijke parkeergarage aanhouden tijdens de bouw. Dat geeft wat meer speelruimte. In de toekomst komt er onder de woningbouw aan de Van der Willigenlaan een permanente parkeergarage.” 

Raadhuisplein

Foto: Raadhuisplein. Fotograaf: Kees van der Veer.
 

Parkeeronderzoek

Op 28 juni is het tweede digitaal overleg van het platform en staat het onderwerp parkeren uitgebreid op de agenda. Door de vele nieuwe ontwikkelingen in het stadcentrum gaan de parkeerplekken verschuiven. Als er door de nieuwbouw op bepaalde plekken parkeerplaatsen verdwijnen, dan komen die op andere plekken terug. In alle nieuwbouwprojecten in het centrum worden parkeergarages gebouwd. Voor de bewoners van de nieuwe appartementen, maar ook ter vervanging van de bestaande openbare parkeerplekken. Op dit moment zijn er in het centrum van Hoofddorp ruim 3800 parkeerplaatsen. “Om het centrum voor auto’s bereikbaar te houden, kijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook tijdens de bouwperiode voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven”, zegt Irene Houtsma van de gemeente. “In 2015 is het gebruik van deze verschillende parkeerplaatsen onderzocht. Hier kwam uit dat de grootste parkeerpiek op zaterdag is, maar ook dan niet alle parkeerplekken bezet zijn.” Eenzelfde onderzoek stond gepland voor maart dit jaar. Door corona is dit niet doorgegaan omdat de uitkomsten niet representatief zijn. Het onderzoek is in ieder geval tot september 2020 uitgesteld. 

Mobiliteit

Een van de bewoners vraagt zich af of het coronavirus ook langere tijd invloed heeft op het aantal parkeerruimte omdat veel mensen thuiswerken. “Er zijn inderdaad meer bewoners thuis”, beaamt Irene Houtsma. “Maar in kantoren zijn weer minder mensen aan het werk. We kijken straks of de cijfers zich herstellen.”
Het platform is het erover eens dat er behalve naar parkeren, ook gekeken moet worden naar bereikbaarheid, bewegwijzering, fietsroutes en het parkeren van fietsen. Afgesproken wordt dat het onderwerp mobiliteit in brede zin terugkomt op de agenda.

Kleurrijke aanloopstraten

De doelen en ambities van het stadscentrum zijn ook onderwerp van gesprek op 28 juni. 
Naast de bereikbaarheid die al eerder langs kwam, zijn dit aantrekkelijkheid, levendigheid en het versterken van de sociale structuur. “Dit geldt niet alleen voor de nieuwe ontwikkelingen maar voor het hele stadscentrum inclusief het bestaande deel”, onderstreept Nils Lamme. 
Op en rond de Kruisweg staat ook veel te gebeuren. Polderarchitect Joop Slangen wil daar graag eens met het platform langslopen en over spreken. Datzelfde geldt voor de zogenaamde “aanloopstraten” naar het winkelgebied, zoals bijvoorbeeld de Tussenweg. Volgens de polderarchitect zijn dit de straten die een stad “kleur” kunnen geven door bijvoorbeeld lokale winkels. Het bestuur en centrummanager SOHC zien deze winkels liever in het winkelcentrum zelf. De centrummanager stelt voor om met alle partijen een bijeenkomst te organiseren om te brainstormen over de toekomst van het stadscentrum. “Er zijn veel ideeën en positieve energie, laten we zorgen dat die blijft stromen”.

De onderwerpen die voor het najaar op de agenda van het platform staan, zijn onder andere mobiliteit en identiteit.

Gepubliceerd op: 
24 jul 2020