.

Nieuw platform geeft advies aan de gemeente

Het toekomstige platform Stadscentrum Hoofddorp adviseert de gemeente over zaken die van belang zijn voor het hele gebied van de Hoofdvaart tot aan het station. Parkeren, bereikbaarheid en leefbaarheid bijvoorbeeld.

 

Vertegenwoordigers van bewonerscommissies, wijkraden, ondernemersverenigingen en eigenaren van vastgoed worden uitgenodigd om mee te denken over Stadscentrum Hoofddorp. De verslagen van de bijeenkomst komen op de website. Donderdag 11 juli is de eerste bijeenkomst van het nieuwe platform. Daar bespreken medewerkers van de gemeente samen met de mensen die zijn uitgenodigd de werkwijze van het platform.

Andere manieren om mee te praten

Doel van het platform is NIET om de huidige verkeerssituaties of andere actuele zaken op het gebied van beheer en onderhoud of handhaving in het centrum te bespreken. Daar zijn andere overleggen voor. Wel kunnen in het platform zaken aan de orde komen die spelen tijdens de bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het centrum. Behalve het platform Stadscentrum Hoofddorp komen er werkgroepen waarin bewoners en ondernemers kunnen meepraten over bepaalde locaties of thema’s.

Niet uitgenodigd?

Wie geen uitnodiging heeft ontvangen voor het platform, maar wel een bewonerscommissie, wijkraad, belangenvereniging of ondernemerscommissie vertegenwoordigt, kan dat laten weten via een e-mail aan stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl. Wie wil meepraten over Stadscentrum Hoofddorp, maar geen commissie vertegenwoordigt, kan dat ook laten weten.

Platform Stadscentrum Hoofddorp

Foto: praat mee met platform Stadscentrum Hoofddorp.

Gepubliceerd op: 
3 jul 2019