.

"Mooie woonwijk met veel voorzieningen"

Begin dit jaar vroeg de gemeente aan huidige en toekomstige bewoners van Beukenhorst-West en omgeving naar hun ideeën voor het gebied. Die vraag leverde vooral wensen op over het verkeer op de Kruisweg. Ook gaven mensen ideeën aan voor winkels en horeca in het gebied, voor het stadspark en de openbare ruimte.


Honderden mensen kwamen in januari naar een bijeenkomst over Beukenhorst-West en de toekomstige woningen van Hyde Park. De meeste bezoekers hadden vooral interesse in informatie over het kopen of huren van een woning. Een aantal van hen wil ook graag in gesprek met de gemeente, ontwerpers en medewerkers van Hyde Park over andere zaken. Dat kon tijdens de bijeenkomst (link naar verslag van de bijeenkomst). Tot half februari kon iedereen via de website wensen en ideeën laten weten.

Snelfietspad

Een paar mensen maakte van die mogelijkheid gebruik: mensen die nu aan de Kruisweg of in de Piratenweg wonen, mensen die mogelijkheden zien om een bedrijf te beginnen in het gebied en een paar mensen die in een woning van Hyde Park willen gaan wonen. De meeste opmerkingen komen van mensen die recht tegenover Hyde Park aan de Kruisweg wonen. Zij vinden het verkeer voor hun deur nu al te druk en denken dat het met de toekomstige bewoners van Hyde Park nog drukker wordt. Ze geven aan last te hebben van druk autoverkeer waardoor veilig oversteken lastig is, en ook van fietsers die op het snelfietspad direct voor hun huizen in twee richtingen voorbij rijden.

Mee-liften

Bewoners van de Kruisweg zien ook kansen om mee te liften op de ontwikkeling van Hyde Park. Zo geeft een bewoner van de Kruisweg aan ook graag gebruikmaken te willen maken van  ondergrondse afvalcontainers als die in Hyde Park komen. Als het Wandelbos de komende jaren samen met de Fruittuinen het nieuwe stadspark wordt, kunnen huidige bewoners van de Piratenwijk en andere wijken daar natuurlijk gebruik van maken, maar ook de nieuwe bewoners van Beukenhorst-West. De belangengroep gehandicapten (BGH) merkt op dat invalide mensen niet vergeten moeten worden. Het park, maar ook de nieuwe straten in Beukenhorst-West moeten ook voor deze mensen goed toegankelijk zijn. De tennisvereniging laat weten dat ze graag wil nadenken over wat de club voor de nieuwe bewoners kan betekenen. Ten slotte zijn ook ideeën aangegeven voor de voorzieningen in het gebied. Zou het niet leuk zijn om hier een kleine bierbrouwerij annex proeflokaal te openen? En een supermarkt op loopafstand van de nieuwe woningen, zou ook een goed idee zijn.

Meepraten

Wie ideeën heeft voor een voorziening in het gebied, kan contact opnemen met Hyde Park via info@hydeparkbv.nl of 020 7474 747. Belanghebbenden met ideeën over de inrichting van het kruispunt Planetenweg- Kruisweg, de openbare ruimte in Beukenhorst-West en het stadspark kunnen later dit jaar meepraten. Hou voor meer informatie daarover deze site in de gaten of neem een gratis abonnement op de nieuwsbrief.
Ten aanzien van de grondstoffeninzameling heeft de gemeente recent nieuw beleid vastgesteld. Uitgangspunt is om ondergrondse containers bij appartementencomplexen te plaatsen en bij eengezinswoningen te werken met rolemmers. Zie het nieuwsbericht (www.haarlemmermeergemeente.nl/haarlemmermeergemeente.nl/haarlemmermeer-gaat-voor-beter-scheiden).
 

Alle wensen en ideeën

Verkeer

 • Rustige en veilige oversteek creëren voor wandelaars en fietsers van Kalorama naar Saturnuspad en naar Planetenweg. bijvoorbeeld een duidelijke zebra-oversteek met verlichting die aanspringt als je er over heen loopt, zoals bij het Burgemeester Van Stamplein.
 • De bushalte voor de Beukse Poort huizen is niet relevant (stopt zelden een bus)> graag ruimte gebruiken om snelfietspad dat te dicht langs de huizen ligt door te trekken.
 • Het is wenselijk dat er een duidelijke scheiding komt tussen het snelfietspad en de stoep, nu lopen die in elkaar over wat gevaarlijk is.
 • Als je de auto uitstapt bij de Kruisweg huizen (Beukse Poort) dan wordt je van de sokken gereden. Het is niet duidelijk dat er van twee kanten fietsers en snorfietsen kunnen komen. Er ontbreekt een visuele scheiding op het snelfietspad, waardoor je dat snapt. Ook zijn de uitrit en inrit naar de parkeerplekken achter de Beukse Poort te krap, bocht is moeilijk te nemen en gevaarlijk met spookrijden ten opzichte van fietsers/snorfietsen.
 • Er staan veel te veel verkeersborden op een kleine ruimte, niet duidelijk en lelijk. Ze worden regelmatig omver gereden.
 • Inrichting van het weggedeelte zo maken dat auto's automatisch minder hard rijden.
 • Graag wegdek dat minder geluidsbelastend is (met name met regen nu veel overlast)
 • Kruispunt niet met verkeerslichten doen, er staat nu al regelmatig file en dan wordt het voor de deur een grote opstopping op een te klein stuk.
 • ik kan nog veel meer bedenken maar moeilijk om hier op aan te geven. Belangrijk om hele Kruisweg gedeelte dat langs Beukenhorst West loopt in zijn geheel te bekijken en opnieuw in te richten.
 • Het verkeer op de Kruisweg is nu al zorgelijk druk. Met veel woningen erbij zullen er files ontstaan, waardoor wij lang moeten wachten om naar onze straat te keren. De bouwvakkers op het Gemaalhuis terrein gebruiken nu al de parkeerplaatsen voor onze woningen. Er zijn voor het Gemaalhuis ook voldoende parkeerplaatsen nodig, zodat wij onze auto’s voor de deur kunnen parkeren. Kan dit geen parkeerplaats voor vergunninghouders worden?
 • De weg voor onze huisdeuren op de Kruisweg van het project Beukenhorst is tevens ook een snelle fietsstrook, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan met brommers, scooters en 45 km auto’s die beiden kanten doorracen. Dit is niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor ons en de fietsers een gevaarlijke weg geworden. Kan deze fietsstrook naar de overkant worden geplaatst of op de plek van de huidige bushalte komen? Bij de verkoop van onze woningen stond deze fietsstrook niet op deze wijze getekend.
 1. Bij de ingang naar onze parkeerplaatsen staat een bord met verboden uitgang. Doordat er vooral door de bewoners gebruik wordt gemaakt van deze ingang, kunnen we dat ook als uitgang van de parkeerplaats gebruiken. Op deze wijze nemen we de drukte met auto’s direct voor de woningen weg.
 2. Stoplichten. De Kruisweg oversteken is gevaarlijk.
 3. Er zijn geen speeltuinen voor kinderen in de buurt. Om naar de kinderboerderij te gaan is de weg voor kinderen om over te steken gevaarlijk. Er is geen zebrapad aanwezig en een te drukke weg met auto’s, waarbij we lang moeten wachten om te kunnen oversteken.

Openbare ruimte

 • Met de komst van nieuwe woningen, hopen wij op de Kruisweg ook bij de tijd te kunnen aansluiten met ondergrondse containers! Tijdens de warmere maanden hebben wij enorme last van stank en maden in de containers. Om de twee weken de gft containers ophalen is veel te weinig!
 • Het zou fijn zijn als er op de Kruisweg ook een plek komt met ondergrondse containers voor glas, plastic, glas en restafval. Dit verbetert tevens het staatbeeld en is veel hygiënischer!
 • Dat er genoeg groen komt en blijft in Beukenhorst West bij de inrichting van de openbare ruimte.
 • Namens de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer wensen wij dat de openbare ruimte en de woningbouw toegankelijk is voor iedereen. Het VN verdrag voor mensen met een beperking is wet geworden in Nederland en regelt de inclusie. In de Haarlemmermeer zijn wij bezig om alle plannen te laten voldoen aan het Handboek Woonkeur.

Stadspark

 • Het nieuwe (2de) wandelbos geen grote honden uitlaatplaats wordt.
 • Het moet ook toegankelijk zijn voor invalide mensen. Om het park goed te onderhouden is het een vereiste dat er een plan van aanpak is.
 • De voetpaden moeten dusdanig toegankelijk zijn dat het NIET toegankelijk is voor fietsers.

Voorzieningen

 • Ik zou graag een kleine bierbrouwerij annex proeflokaal willen openen in Beukenhorst West.
 • Mooie woonwijk met veel voorzieningen
 • Momenteel is er helemaal geen supermarkt in dat gebied.
 • Een supermarkt op loopafstand in de directe omgeving van dit grote nieuwbouwproject is zeer wenselijk.
 • Men moet nu naar het centrum en dat is wel erg ver om dagelijkse boodschappen te doen, zeer zeker voor de ouderen.

Verder

 • Dat de gemeente luistert naar alle bewoners en dat financieel gewin niet prefereert boven woongenot, leefbaarheid , groen en veiligheid.
 • Bekijken wat wij als tennisvereniging kunnen betekenen voor de nieuwe bewoners.
 • Kennis laten maken met de tennissport.
 • Hoeveel koopwoningen zijn er beschikbaar?

 
 
 

Gepubliceerd op: 
22 mrt 2019