Inwoners kunnen kiezen uit twee varianten waterleiding Stadspark

Vanwege de bouw van Hyde Park wordt een belangrijke drinkwaterleiding verlegd van Beukenhorst-West naar het Stadspark, van de ene kant van de Kagertocht naar de andere kant. De leiding voorziet Nieuw-Vennep van drinkwater.De gemeente, Hyde Park en drinkwaterbedrijf PWN hebben zorgvuldig onderzocht hoe de aanleg van de leiding voor zo min mogelijk schade in het gebied zorgt. Een deel van de nieuwe leiding kan met een boormachine onder de boomwortels worden aangelegd. Op die plek in het Stadspark is de aanleg van de leiding niet zichtbaar. Voor een ander deel moet een geul gegraven worden: vanaf het Piratenpad tot aan het punt waar de nieuwe waterleiding weer onder de Kagertocht naar de overkant gaat en op een plek bij de Kruisweg. Daarvoor moeten bomen gekapt worden.

Bomen kappen

Volgens het eerste plan van het najaar van 2018 zouden 52 bomen gekapt moeten worden. De afgelopen maanden is onderzocht hoe dat anders kan. Van alle mogelijke varianten zijn er nu twee over. In variant A moeten 21 bomen gekapt worden, in variant B 7 bomen. In variant B is de geul die wordt gegraven korter. In beide varianten staan twee van de bomen die gekapt moeten worden aan de kant van Beukenhorst-West en twee bomen in het Stadspark aan de kant van de Kruisweg. De andere bomen staan in het Stadspark langs de Kagertocht ten zuiden van het Piratenpad. Begroeing onder de bomen gaat ook weg. De bomen uit de twee varianten zijn gemarkeerd met een cijfer. Zo kan iedereen zien om welke bomen het gaat.

Nieuwe bomen

In beide varianten komt voor elke gekapte boom in principe een nieuwe boom in de plaats. Dit is afhankelijk van het ontwerp van het Stadspark waarover u later dit jaar kunt meepraten. De meeste bomen die gekapt worden zijn ooit aangeplant als bosplantsoen, dus als onderdeel van een groepje bomen. Andere bomen zijn spontaan gaan groeien en staan soms scheef staan of zijn uit model zijn. De nieuwe bomen hebben een stamomtrek van circa 25-30 centimeter en zijn bedoeld zijn als losstaande bomen. Kappen en herplanten biedt kansen om de kwaliteit van het Stadspark te vergroten.

Bewoners kunnen kiezen

Uit het onderzoek van Hyde Park, gemeente en PWN blijkt dat beide varianten mogelijk zijn. Buurtbewoners en anderen die veel in het park komen, kunnen nu kiezen welke variant het wordt. Dat kan tot 8 mei via het online stemformulier of via een formulier dat ze kunnen invullen op dinsdag 7 mei. Die dag is er is er om 18.00 uur in het kantoor van Hyde Park aan de Jupiterstraat een bijeenkomst waar bewoners een toelichting kunnen krijgen op de varianten en de werkzaamheden in het kantoor van Hyde Park. Later in mei wordt bekend welke variant het wordt.

Twee varianten

Het tracé van de waterleiding is in beide varianten gelijk. De lengte van het deel dat geboord wordt en het deel dat gegraven wordt, verschilt. Ook het aantal bomen dat gekapt moet worden, verschilt.

Variant A voor waterleiding door Stadspark 

Variant A

  • 21 bomen kappen en 21 nieuwe bomen planten

  • Duur van het werk: 14 weken + 3 weken om 21 bomen te planten

  • Lengte van de geul die wordt gegraven: 270 meter

  • Aanvoer kranen en werkverkeer via Beukenhorst-West

 

Variant B voor waterleiding door Stadspark 

Variant B

  • 7 bomen kappen en 7 nieuwe bomen planten

  • Duur van het werk: 14 weken + 2 weken om 7 bomen te planten

  • Lengte van de geul die wordt gegraven: 180 meter

  • Aanvoer kranen en werkverkeer via Piratenwijk gedurende 4-6 weken.

  • Aanvoer kranen en werkverkeer via Beukenhorst-West gedurende de hele uitvoering.

  • Het deel van de waterleiding dat wordt geboord is langer dan in variant A. Daarvoor is een extra transportroute door de Piratenwijk nodig.

Werkzaamheden

Nadat de keuze voor een van de varianten is gemaakt, moet de vergunning voor de aanleg van de waterleiding en het kappen van de bomen geregeld worden. Volgens het plan beginnen de voorbereidende werkzaamheden in september. Het gaat om het verleggen van leidingen die plaats moeten maken voor de nieuwe waterleiding. De aanleg zelf duurt van oktober tot en met december. In die periode ligt er een tijdelijke brug over de Kagertocht voor de aanvoer van buizen en materiaal en wordt grondwater weggepompt gedurende een deel van de periode van de werkzaamheden. Als variant B wordt gekozen, is het Piratenpad tijdens de werkzaamheden voor fietsers afgesloten. Voetgangers kunnen de route wel gebruiken. De nieuwe bomen worden later geplant.

 

Veelgestelde vragen

Vraag: Waarom moet de drinkwaterleiding worden verlegd?

Op de plek waar de drinkwaterleiding nu ligt, is een betegeld voetpad, een geasfalteerd fietspad en zijn brede groenstroken. Onder de grond liggen behalve de waterleiding veel datakabels en een aantal elektrakabels (waaronder een recent aangelegd tracé naar het zonnepanelen-park Groene Hoek). Als Hyde Park is gebouwd, is hier een woonstraat waar ook auto’s komen en wordt de belasting op de ondergrondse kabels en leidingen groter. Bovendien komen er kabels en leidingen bij: riolering, huisaansluitingen en WKO (warmte-koude-opwekking) bronnen en leidingen.

Als op deze plek een nieuwe drinkwaterleiding komt, kan de straat niet worden ingericht zoals de bedoeling is. De beschermingszone voor de waterleiding levert daarvoor te veel beperkingen op. Ook als de bestaande asbestcement-leiding vervangen wordt door een sterkere stalen leiding.

 

 

Toekomst fietspad Kagertocht 

Vraag: Waarom is het niet mogelijk om de nieuwe waterleiding door de Kagertocht te leggen?

Als de waterleiding in het water van de Kagertocht zou liggen, is het niet mogelijk om reparaties aan de leiding uit te voeren als dat nodig is. Het Hoogheemraadschap van Rijnland staat dit niet toe.

Vraag: Waarom kan niet het hele traject geboord worden?

Er is dan niet ruimte genoeg om de van te voren bovengronds te bouwen leiding neer te leggen.

Vraag: Zorgen de graafwerkzaamheden voor grondwateroverlast bij omwonenden?

Grondwateroverlast is er niet. Hoogheemraadschap Rijnland heeft bij de vergunningverlening diverse eisen gesteld die een zorgvuldige uitvoering waarborgen.

Vraag: Het Stadspark (Wandelbos) is gebouwd op een oude afvalstortplaats. Is dat geen risico?

Er wordt (ruim) onder de oude vuilstort heen geboord. Er is geen risico dat die oude vuilstort geraakt wordt. Het deel waar gegraven ligt niet op de oude vuilstort.

Vraag: Wat merken bewoners van de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren inclusief de voorbereiding ongeveer vier maanden. In de periode is de aannemer aan het werk met trekkers en graafmachines. Ook zijn er gedurende een deel van de uitvoeringsperiode pompen nodig om de gegraven sleuf droog te houden. De grond die wordt weggegraven om de waterleiding aan te leggen, wordt op een plek in het park tijdelijk opgeslagen. De aanvoer van de leidingen en van grote kranen gaat via Beukenhorst-West in variant A en via de Piratenweg in variant B. Fietsers kunnen daarom gedurende vier tot zes weken het Piratenpad niet gebruiken. Over de Kagertocht komt een tijdelijke brug voor de aanvoer van materiaal. De aanvoer van de leidingen en van  kranen gaat via Beukenhorst-West daarvoor komt er een tijdelijke brug over de Kagertocht.

Vraag: Brengen de vrachtwagens die grond afvoeren en bouwmateriaal leveren en de kranen die nodig zijn voor het werk schade toe aan het park?

Op de plekken waar er een kans bestaat dat bomen of paden worden beschadigd, worden beschermende maatregelen genomen.

Gepubliceerd op: 
17 apr 2019