.

Hyde Park dient plan in voor 311 woningen aan de Jupiterstraat

Hyde Park heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor een appartementengebouw met 311 woningen, bedrijfsruimtes en een parkeergarage aan de Jupiterstraat. Burgemeester en wethouders vragen hiervoor een zogeheten ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ aan de gemeenteraad. Dit is nodig voor de omgevingsvergunning.

Het gebouw Notting Hill wordt een appartementengebouw met een groene binnentuin. Het is ontworpen door Roberto Meyer van MVSA Architects volgens het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan Hyde Park. Die heeft de gemeenteraad in 2018 vastgesteld en gaan over een groot deel van het kantorengebied Beukenhorst-West. Op de plek van Notting Hill in Beukenhorst-West zijn eerder dit jaar al oude kantoorgebouwen gesloopt.

Woningen voor een brede doelgroep

De 311 appartementen hebben verschillende groottes waardoor ze voor een brede doelgroep interessant zijn. Er zijn straks woningen voor starters van gemiddeld 50 vierkante meter (startend vanaf 37 vierkante meter), maar ook woningen van 70 vierkante meter en 145 vierkante meter groot. Een aantal appartementen is geschikt voor kantoor aan huis. Er komen geen sociale huurwoningen in Notting Hill. Die komen wel in andere gebouwen van Hyde Park.

Kapper of architectenbureau

Op de begane grond zijn bedrijfsruimtes voor bijvoorbeeld kantoren, een architect of kapper gepland. Het gaat in totaal om maximaal 546 vierkante meter. Winkels of horeca komen hier niet. Die krijgen wel volop ruimte op andere plekken in Beukenhorst-West, langs de looproute tussen het station en het Raadhuisplein.

Parkeren

Onder het gebouw komen parkeerplaatsen voor de toekomstige bewoners. Een aantal van hen kan een vaste parkeerplaats kopen of huren in het gebouw ernaast. Voor bezoekers komen parkeerplaatsen in de parkeergarage aan de Neptunusstraat. In de garage van Notting Hill komt ook parkeerruimte voor deelauto’s voor bewoners. De komende jaren wordt de parkeerbehoefte in het gebied en de parkeerdruk om het gebied gemonitord. Daarover meer later dit jaar.

Architectuur

Notting Hill bestaat uit ‘Hoofddorpse huizen’, net als de andere gebouwen van Hyde Park. Dat zijn appartementengebouwen met een eigen architectuur en eigen ingang die onderdeel zijn van een bouwblok. Die Hoofddorpse huizen verschillen in hoogte. Die aan de Kruisweg zijn een verdieping lager dan in het stedenbouwkundig plan is beschreven. Delen van het gebouw aan de kant van de Kruisweg krijgen volgens de huidige plannen 6 verdiepingen. Andere delen aan deze kant worden 12 verdiepingen hoog. Aan de kant van de Planetenweg wordt het deels 9 en deels 14 verdiepingen hoog. Dat is maximaal een hoogte van 45 meter. Het laagste punt van het gebouw wordt 7,5 meter (2 verdiepingen). Dat is aan de kant van de Jupiterstraat.

Jupiterstraat

Een deel van het nieuwe gebouw komt op een deel van de Jupiterstraat. Die straat moet dus worden verlegd. Zo staat het ook in het stedenbouwkundig plan. Daarover moet de gemeenteraad later dit jaar nog een besluit nemen.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

De plannen van Hyde Park passen niet in het bestemmingsplan van Beukenhorst-West. Daarin is dit gebied bestemd als kantoorgebied. Om hier toch woningen te kunnen bouwen, is net als voor de vorige blokken een omgevingsvergunning voor ‘planologisch strijdig gebruik’ nodig. Het college van burgemeester en wethouders kan die vergunning alleen verlenen nadat de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Daarom vraagt het college nu aan de gemeenteraad om een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’. Dat is een ontwerpbesluit waarmee de raad aangeeft dat hij geen bedenkingen heeft tegen het afgeven van een omgevingsvergunning door het college. Daarover neemt de gemeenteraad donderdag 3 oktober een besluit. Dan kan het college een ontwerpbesluit omgevingsvergunning nemen. Dat ontwerpbesluit en de ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ liggen vanaf half oktober zes weken ter inzage. Zie daarvoor www.officielebekendmakingen.nl.

Vervolg

Het ontwerpbesluit dat het college wil verlenen, is nog niet meteen definitief. Het college van burgemeester en wethouders kan een definitieve omgevingsvergunning voor ‘planologisch strijdig gebruik’ verlenen nadat de periode van zienswijzen voorbij is en de gemeenteraad een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven. Om de 311 appartementen te kunnen bouwen, heeft Hyde Park dan ook nog een bouwvergunning nodig.

Kensington en Knightsbridge

Notting Hill is het derde bouwblok op Beukenhorst-West waarvoor Hyde Park bij de gemeente plannen heeft ingediend. Voor het bouwblok tussen de Marsstraat en de Kruisweg is de procedure voor de definitieve omgevingsvergunning ‘strijdig gebruik’ inmiddels afgerond. Dat geldt ook voor het bouwblok aan de Planetenweg 115. Die gebouwen krijgen de namen Kensington en Knightsbridge. Om van start te kunnen gaan met de bouw van Kensington en Knightsbridge moet de gemeente nog wel een bouwvergunning afgeven.

Meer informatie

Meer informatie over de woningen staat op de website van Hyde Park.

Notting Hill in Hyde Park

Impressie appartementengebouw Notting Hill in Hyde Park. Bron: Hyde Park

 

Gepubliceerd op: 
11 sep 2019