.

College akkoord ‘verklaring van geen bedenkingen’ Hyde Park

Om mogelijk te maken dat Hyde Park in Beukenhorst-West 3.800-4.000 appartementen, bedrijfsruimtes en ruimtes voor horeca kan bouwen, moet de gemeente omgevingsvergunningen verlenen. Het college van burgemeester en wethouders (BenW) heeft dinsdag 14 mei besluiten genomen die een tussenstap vormen voor die vergunningen.

 

Het gaat nu om twee bouwblokken: aan de Planetenweg 115 en aan de Marsstraat 1-35. Hiervoor heeft Hyde Park omgevingsvergunningen voor ‘de activiteit gebruik’ aangevraagd. Om te mogen bouwen, moet Hyde Park ook omgevingsvergunningen voor ‘de activiteit bouw’ aanvragen.

Het college van BenW mag de vergunningen voor ‘de activiteit gebruik’ alleen verlenen als de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ heeft afgegeven. In november 2018 heeft de gemeenteraad voor beide bouwblokken een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Die zijn vervolgens ter inzage gelegd. Belanghebbenden konden zienswijzen indienen. Voor het blok aan de Planetenweg zijn twee zienswijzen ingediend. Voor het blok aan de Marsstraat is een zienswijze ingediend. Donderdag 6 juni spreekt de gemeenteraad over de 'verklaringen van geen bedenkingen'. De raad neemt daar later in juni ene besluit over.

Groene binnentuinen en regels terrassen

Het college van BenW heeft nu besloten om de gemeenteraad voor te stellen gedeeltelijk in te stemmen met die zienswijzen en voor beide ontwikkelingen een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Het deels instemmen met de zienswijzen heeft geen gevolg voor de afgifte van de ‘verklaring van geen bedenkingen’. Onder meer naar aanleiding van de zienswijzen heeft het college besloten dat de binnentuinen van de twee toekomstige appartementengebouwen voor 50 procent groen moeten zijn. Ook heeft BenW regels vastgesteld voor de openingstijden en het geluidsniveau van de terrassen van de horeca in het gebouw aan de Planetenweg. Later dit voorjaar besluit de gemeenteraad over de twee ‘verklaringen van geen bedenkingen’.

Zienswijzen

De belangrijkste aandachtspunten in de zienswijzen gaan over de participatie en het proces van de ontwikkeling, de mate van stedelijkheid, de hoogtes van de toekomstige gebouwen, het verkeer, parkeren, klimaat en duurzaamheid. In het raadsvoorstel staat een reactie op alle punten in de zienswijzen. Zodra bekend is wanneer de gemeenteraad dat stuk behandelt, staat het raadsvoorstel op de website van de gemeenteraad.

Marsstraat

Het bouwblok aan de Marsstraat ligt met een zijde aan de Kruisweg. Dit is gebouw Kensington. Hyde Park heeft vorig jaar een vergunning aangevraagd voor de bouw van een woongebouw met 257 woningen rondom een groene binnentuin. De bouwhoogte varieert van 17 meter tot 41 meter. Dat zijn vijf tot dertien bouwlagen. Op de begane grond komen woningen met ruimte voor kantoor aan huis. Ook komt op de begane grond ruimte voor kantoren of bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Daarboven zijn appartementen voor starters en grotere appartementen tot 160 m2. In dit bouwblok komen geen cafés of winkels.

Hyde Park heeft onlangs voor gebouw Kensington een iets aangepaste vergunningaanvraag ingediend. Hierin is een klein deel van het gebouw met één bouwlaag verlaagd. Aan de binnenzijde van het wooncomplex zijn ook een paar kleine dingen gewijzigd. Het aantal woningen is daardoor iets lager en dus ook de parkeerbehoefte, maar de parkeergarage onder het wooncomplex wordt niet verkleind. De aangepaste aanvraag heeft geen gevolgen voor de procedure van deze vergunning.

Planetenweg

In het woongebouw aan de Planetenweg komen volgens de vergunningaanvraag 406 appartementen en ruimte voor kantoren en horeca. Dit is gebouw Knightsbridge. Naar aanleiding van de uitwerking van het ontwerp van het gebouw aan de binnenzijde, wordt de raad voorgesteld de ‘verklaring van geen bedenkingen’ gewijzigd af te geven ten opzichte van de ontwerpverklaring en uit te gaan van 406 woningen. In de oorspronkelijke aanvraag ging het om 404 woningen.

Vervolg omgevingsvergunningen

De besluiten van de raad over de ‘verklaringen van geen bedenkingen’ maken onderdeel uit van de besluiten die het college van BenW nog moet nemen over de omgevingsvergunningen voor de ‘activiteit gebruik’. Die besluiten worden gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend, beroep indienen bij de rechtbank op de genomen besluiten.

Hyde Park vraagt voor deze bouwblokken ook omgevingsvergunningen aan voor de ‘activiteit bouw’. Deze vergunningen gaan over de bouwkundige aspecten van de bouwplannen. Over de vergunningen voor de ‘activiteit bouw’ besluit het college van BenW. Daarvoor is geen apart besluit van de gemeenteraad nodig.

Gepubliceerd op: 
20 mei 2019