Bewoners praten mee over openbare ruimte Beukenhorst-West

Zo’n twintig mensen deden woensdag 17 april mee aan twee sessies over het ontwerp van de openbare ruimte in Beukenhorst-West. Ze spraken met de ontwerpers van Dijk&co Landschapsarchitectuur en medewerkers van de gemeente over de straten en pleinen van het gebied waar straks de nieuwe woningen van Hyde Park komen.

 

Beukenhorst-West is een kantorenwijk in Stadscentrum Hoofddorp. Veel kantoren staan er leeg. Hyde Park sloopt in dit gebied veel kantorenpanden en bouwt er de komende jaren appartementengebouwen. Er komen 3.800-4.000 nieuwe appartementen en op de begane grond komt ruimte voor bijvoorbeeld kleine winkels, horeca of voorzieningen zoals een tandarts of fitnesscentrum. De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan Hyde Park in juli 2018 vastgesteld. Daarin staan de uitgangspunten voor de openbare ruimte. Dat wordt nu uitgewerkt. Bekijk hier het concept van het voorlopig ontwerp.

Planten en bomen

De ontwerpers van de openbare ruimte gebruiken de opmerkingen die op 17 april zijn gemaakt bij de uitwerking van het ontwerp. De deelnemers aan de sessies gaven aan dat zij liever hebben dat er speelaanleidingen komen zoals waterspuiters en bijzondere zitelementen, in plaats van speeltoestellen. Sporttoestellen voor jong en oud in de rand van het plan vielen ook in de smaak. Er wordt bekeken of dat kan worden meegenomen in het ontwerp. Ook waren er complimenten over de kleuren van bijvoorbeeld de bestrating, tegels, prullenbakken en bankjes en over de beplanting (“zeer mooi!”). Ontwerper Rob van Dijk lichtte toe dat elke dwarsstraat een eigen uitstraling krijgt door de verschillende samenstellingen van bomen, beplantingssoorten en variatie in kleur. De plantvakken hebben ook een functie als regenwateropvang. Doordat ze iets dieper liggen dan de straat kan er regenwater inlopen. Het water loopt dan vanaf de vakken met planten beetje bij beetje door in de ondergrond.

Kagertocht

De aanwezigen uitten hun adviezen en zorgen. Die gingen vooral over parkeren, de Kagertocht en de bruggen in het gebied. Langs de Kagertocht, de vaart die Beukenhorst-West scheidt van het Stadspark ernaast, loopt nu een fietspad. In de toekomst zijn auto’s daar ‘te gast’. Het is er éénrichtingsverkeer en er zijn geen entrees van parkeergarages. Deelnemers aan de sessies benadrukten dat de huidige fietsroute zeker moet blijven en ook verbeterd zou moeten worden. Ook was het advies om geen parkeervakken te maken langs de Kagertocht.

Het heeft de voorkeur van aanwezige bewoners van de Piratenwijk om ter hoogte van hun woonwijk geen bruggen te maken waarover fietsers en voetgangers vanuit Beukenhorst-West direct de Piratenwijk in kunnen rijden of lopen. Het idee van speelbruggen werd door hen redelijk positief ontvangen.

Gebruikers van het gebied

Ook is gesproken over de verschillende soorten gebruikers van het gebied. Een aantal van de hotels in het gebied blijft. De aanwezigen vroegen zich af waar de bussen straks kunnen parkeren die hotelgasten wegbrengen of ophalen. Ook was het advies om te zorgen voor goede bestrating zodat hotelgasten makkelijk met hun rolkoffers van en naar de bussen kunnen lopen zonder al te veel geluid te maken. Over andere bezoekers van het gebied waren ook opmerkingen. “Er is veel voor kinderen en weinig voor ouderen”, zei een van de aanwezigen. Iemand anders zei: “Is er gedacht aan blinden? Kunnen zij makkelijk hun weg vinden in het gebied?” En: “Waar is het hondenlosloopgebied?” of: “Komen er ook genoeg zitplekken buiten de terrassen?”

Fietsers

Behalve zorgen voor voldoende parkeerplekken voor bewoners en de touringcars die de hotels aandoen, waren er ook opmerkingen over de parkeerplekken voor fietsers. “In het gebied komen bijna 4.000 nieuwe woningen. De bewoners hebben straks samen heel veel fietsen. Hou daar voldoende rekening mee en los dat niet op met fietsnietjes”, is het advies van de fietsersbond. Ontwerper Rob van Dijk antwoordde daarop dat er voor alle toekomstige bewoners ruimte is om hun fiets in een stalling in de gebouwen te parkeren. Wie op bezoek komt in het gebied, kan zijn of haar fiets buiten parkeren. Het aantal fietsparkeerplaatsen voor bezoekers is in het ontwerp openbare ruimte opgenomen volgens de vastgestelde normen.  

Hoe verder?

De ontwerpers van Dijk&co werken voorlopig ontwerp (VO) voor de openbare ruimte in Beukenhorst-West nu verder uit. Aan het einde van de zomer is dat naar verwachting gereed en is het ook te zien op deze website. Daarna wordt het uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). De nieuwe bestrating, planten, straatmeubilair et cetera worden straks niet in een keer aangelegd. Dat gaat per fase. Als de gebouwen in een deelgebied er staan en er geen bouwverkeer in dat gebied meer is, wordt in dat deel de openbare ruimte ingericht.

Impressie uit voorlopig ontwerp openbare ruimte Hyde Park

Impressie uit het concept voorlopig ontwerp openbare ruimte Beukenhorst-West.

Gepubliceerd op: 
3 jun 2019