Bewoners kiezen variant B voor verleggen waterleiding

Een belangrijke waterleiding moet verlegd worden van Beukenhorst-West naar de andere kant van de Kagertocht. De nieuwe waterleiding komt dan onder het Stadspark. Bewoners konden kiezen tussen twee varianten.

 

Het tracé van de varianten is gelijk, maar het deel dat via een boring aangelegd kan worden is in variant B langer dan in variant A. Daarom zouden er in variant A meer bomen gekapt en terug geplant worden dan in variant B. In variant A zijn dat 21 bomen, in variant B zijn dat er 7. Inwoners hebben voor B gekozen. Dat betekent dat er 7 bomen gekapt worden en er 7 nieuwe bomen komen en dat een deel van het werkverkeer via de Piratenweg gaat.

65 mensen hebben gestemd

De twee varianten zijn op de informatiemarkt van Stadscentrum Hoofddorp op 17 april aan bezoekers van de markt gepresenteerd. Vanaf die dag konden ze via de website van Stadscentrum Hoofddorp stemmen voor A of voor B. Dinsdag 7 mei hebben Hyde Park, drinkwaterbedrijf PWN, onderzoeksbureau Sweco en de gemeente aan een kleine groep inwoners toegelicht waarom de leiding verlegd moet worden, welke mogelijkheden zijn onderzocht en welke bomen in de plaats kunnen komen voor de gekapte bomen. Die dag was ook de laatste mogelijkheid om te stemmen. In totaal hebben 65 mensen van die mogelijkheid gebruikgemaakt. 30 mensen stemden voor A, 35 mensen stemden voor B.

De twee varianten voor het verleggen van de waterleiding.

Parkbomen

Marieke Adrichem, landschapsarchitect bij de gemeente, vertelde aan de aanwezigen van de bijeenkomst van 7 mei dat het natuurlijk altijd jammer is als er bomen gekapt worden, maar dat wél is afgesproken dat voor elke gekapte boom een nieuwe boom geplant wordt. Die nieuwe bomen worden ‘parkbomen’: bomen die bedoeld zijn als losstaande bomen en niet als onderdeel van een bosje. De nieuwe bomen hebben een stamomtrek van 25-30 centimeter op het moment dat ze geplant worden. “Dat is een goed formaat volgens bomenexperts”, aldus Marieke Adrichem. “Dat is groter dan de bomen die meestal geplant worden. Die hebben dan een omtrek van 15-20 centimeter.” Samen met bewoners die dat willen, wordt besproken welke bomen het worden en waar ze precies moeten staan. Dat komt in het voorlopig ontwerp van het Stadspark. De nieuwe bomen worden in de eerste helft van 2020 geplant. Wie mee wil praten over het voorlopig ontwerp van het Stadspark, kan zich aanmelden via stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl.

Voorbeeld van een parkboom.

Werkzaamheden

Volgens planning zijn de voorbereidende werkzaamheden in september en begint het werk in oktober van dit jaar. Vanaf Beukenhorst-West aan de kant van de Kruisweg gaat de nieuwe leiding onder de Kagertocht door. Vanaf daar loopt hij parallel aan het water onder het park tot een paar honderd meter voor de Geniedijk. Daar gaat de leiding weer onder de Kagertocht naar Beukenhorst-West (zie kaartje).

In de variant die nu is gekozen, gaat een deel van het werkverkeer via de Piratenweg. Ton Bennen, projectmanager van PWN, legde tijdens de bijeenkomst van 7 mei uit dat het grootste deel van de aanvoer van materialen via een tijdelijke brug over de Kagertocht gaat (zie kaartje). Een aantal grote kranen die nodig is voor de werkzaamheden worden via de Piratenweg naar het werkterrein gebracht en later via dezelfde weg weer weggehaald. Ook een grote dieplader rijdt via de Piratenweg om platen aan te voeren waar de grote kranen op kunnen staan zonder weg te zakken in de grond van het park. Tussen de Kruisweg en de vijver komt een werkterrein. Vanaf daar gaat de boormachine de grond in.

Vergunningen

Voordat de werkzaamheden van start kunnen gaan, moet drinkwaterbedrijf PWN vergunningen aanvragen bij de gemeente. Nu bekend is welke variant dat wordt, kan PWN de vergunningaanvraag verder voorbereiden. Volgens planning vraagt PWN de vergunning voor de zomer aan.

Vragen

Bekijk voor meer vragen en antwoorden het artikel bewoners kunnen kiezen uit twee varianten waterleiding Stadspark.

Gepubliceerd op: 
15 mei 2019