.

Bewoners kiezen variant B voor verleggen waterleiding