.

Inrichting

Voor de inrichting van de openbare ruimte in Hyde Park is een concept voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is gemaakt om de openbare ruimte beter, mooier en groener te maken. In het concept voorlopig zijn het groen, de bomen, de straten en de pleinen in Hyde Park beschreven en getekend. In het ontwerp is ook rekening gehouden met alles onder de grond, zoals kabels en leidingen.

De komende tijd wordt het concept voorlopig ontwerp openbare ruimte verder uitgewerkt tot een definitief plan openbare ruimte. Ook de kruispunten in Hyde Park worden opnieuw ingericht. 

Bekijk hieronder het concept voorlopig ontwerp openbare ruimte

Concept VO openbare ruimte Hyde Park pagina 1-30Concept VO openbare ruimte Hyde Park pagina 31-44Concept VO openbare ruimte Hyde Park pagina 45 - 60Concept VO openbare ruimte Hyde Park pagina 61-88

Presentatie Concept VO openbare ruimte Hyde Park 17 april 2019