Spelregels vakantie en verblijf buiten de gemeente als u een bijstandsuitkering ontvangt

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan gelden deze regels als u op vakantie gaat in Nederland of in het buitenland.

Vakantie doorgeven

Wilt u uw uitkering behouden als u op vakantie gaat in Nederland of in het buitenland? Dan moet u het Aanvraagformulier vakantie bij bijstandsuitkering  (pdf) minimaal 4 weken voor vertrek inleveren. U vult ook het formulier in als u op familiebezoek gaat. Of als u andere redenen heeft waarom u van huis bent.

Lever het formulier in bij het cluster Sociale Dienstverlening door het te e-mailen naar info@haarlemmermeer.nl. U kunt het ook per post opsturen. Het postadres is: Gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Uw inkomensspecialist beoordeelt of er iets is dat uw vakantie tegenhoudt. Dat hangt af van: 

  • De duur van uw verblijf. Er gelden maximumtermijnen.
  • Uw re-integratieverplichtingen.

Wacht de toestemming van de gemeente af voordat u op vakantie gaat.

Op vakantie met behoud van uw uitkering

U mag zo lang maximaal op vakantie gaan als u uw bijstandsuitkering wilt blijven houden: 

  • Personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd: 4 weken (28 dagen) per jaar.
  • Personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd: 13 weken (91 dagen) per jaar.

U mag niet 2 perioden achter elkaar op vakantie zijn. Bijvoorbeeld: u mag maximaal 4 weken per jaar op vakantie. U mag dan niet in december 4 weken en aansluitend in januari 4 weken op vakantie. In de maanden december en januari mag u maximaal 4 weken aaneengesloten op vakantie zijn.

Verblijf buiten de gemeente in Nederland of in het buitenland met behoud van uw uitkering

In de participatiewet (PW) staat niet hoe lang u maximaal buiten de gemeente mag verblijven. Dit betekent niet dat u onbeperkt buiten de gemeente kunt verblijven. 

Deze 2 regels gelden er:

  • Uw verblijf buiten de gemeente mag niet in strijd zijn met de arbeids- en re-integratieverplichtingen. Deze worden genoemd in artikel 9 lid 1 PW, artikel 37 IOAW en IOAZ. 
  • U moet wonen in de gemeente Haarlemmermeer.

Verblijft u langer dan 1 week buiten de gemeente? Dan moet u dit doorgeven aan het cluster Sociale Dienstverlening. Vul hiervoor het Aanvraagformulier vakantie bij bijstandsuitkering (pdf) in. Lever het formulier in bij het cluster Sociale Dienstverlening door het te e-mailen naar info@haarlemmermeer.nl. U kunt het ook per post opsturen.

Heeft u een uitkering? Dan moet u voldoen aan bepaalde verplichtingen. Ook tijdens uw verblijf buiten de gemeente in Nederland. U moet:

  • Reageren op oproepen van de gemeente.
  • Uw Inkomstenformulier voor bijstandsuitkering (pdf) inleveren (indien van toepassing).
  • Beschikbaar zijn voor arbeid en re-integratie.

Verblijft u een lange tijd buiten de gemeente? En heeft u uw woonplaats gewijzigd? De gemeente kan beoordelen dat u om die reden geen recht op uitkering meer heeft. 

U of uw partner blijft thuis

Ontvangt u bijstandsuitkering met de norm voor een echtpaar? En gaat 1 van de partners op vakantie en blijft de andere partner thuis? Dan moet u dit melden op het Aanvraagformulier vakantie bij bijstandsuitkering (pdf). Beide partners moeten dit formulier tekenen. Stuur het formulier naar het cluster Sociale Dienstverlening door het te e-mailen naar info@haarlemmermeer.nl. U kunt het ook per post opsturen.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar die op vakantie gaan? Ook dan moet u dit te melden op het formulier vakantie doorgeven (pdf).

Hoe lang u, uw partner of uw kind op vakantie gaan kan invloed hebben op de hoogte van de uitkering.

Later terug van vakantie

Bent u langer dan de voor u toegestane periode weg geweest? Of meldt u zich na uw vakantie niet op tijd bij de gemeente? Dan kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd of zelfs worden beëindigd. 

Terugmelding vakantie

U moet zich binnen 2 werkdagen na terugkomst van uw vakantie melden bij het cluster Sociale Dienstverlening. Gebruik hiervoor het Formulier terugmelding vakantie (pdf).  Stuur het formulier via info@haarlemmermeer.nl of per post naar het cluster Sociale Dienstverlening.

Wijziging vakantie

Gaat u later met vakantie? Of komt u later terug van vakantie? U moet de wijziging zo snel mogelijk doorgeven aan uw contactpersoon. Doe dit voor vertrek of tijdens uw vakantie. Neem contact op via het telefoonnummer 0900 1852

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Bel naar 0900 1852 of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl.