.

Sectorpark

Sectorpark is een woningbouwontwikkeling die bestaat uit zelfbouw en atelierwoningen op het terrein van de voormalige gemeentewerf in Halfweg.


Bestemmingsplan vastgesteld

De ruimtelijke procedures voor het vaststellen van het bestemmingsplan zijn afgerond. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Dat betekent dat de bouw van nieuwe woningen op Sectorpark mogelijk is gemaakt. Als u straks een kavel hebt gekocht om uw eigen stek te creëren, moet u nog wel voor uw eigen woning een omgevingsvergunning aanvragen. 

Planning en plaatsing noodzakelijk geluidsscherm


Tussen het spoor en Sectorpark komt een geluidscherm. Dat is prettig want dit zorgt ervoor dat bewoners zo min mogelijk geluidhinder ondervinden van de langsrijdende treinen. ProRail wil eerst onderzoeken of een geluidscherm of een geluidwal de beste oplossing is. Daarna moet het project worden aanbesteed, gepland en gerealiseerd. Deze procedure wordt ingeschat op circa 3 jaar. Deze afscheiding moet er staan voordat Sectorpark wordt bewoond . Om te voorkomen dat er wel wordt gekocht en wordt gebouwd, moet de gemeente de geplande start verkoop met minimaal een jaar uit te stellen.

Meer informatie

Via www.sectorpark.nl en een online nieuwsbrief worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen en start verkoop.


overzichtskaartje van het Sectorpark