Rotonde Venneperweg en Oosterdreef

Op het kruispunt van de Venneperweg en Oostdreef staan nu verkeerslichten. Om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers is besloten van het kruispunt met verkeerslichten een rotonde te maken.

De werkzaamheden

De bestaande kruising wordt vervangen door een rotonde. De voetpaden krijgen nieuwe tegels en worden opgehoogd naar de originele hoogte. Dit wordt gedaan om het regenwater goed te laten weglopen. Door het ophogen kunnen er hoogteverschillen met de tuinen ontstaan. De aannemer zorgt ervoor dat de eerste meter van het voetpad of oprit aansluit op de nieuwe hoogte. Het ophogen van de rest van de tuin moeten bewoners zelf doen. Dit is voor eigen rekening.

De planning

De werkzaamheden starten 7 januari. De gemeente verwacht dat deze 23 juni klaar zijn. De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als er veranderingen zijn in de planning wordt deze webpagina aangepast. 

De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur. 

7 januari tot en met 10 januari – aanleggen tijdelijke bushaltes

Zuiderdreef, bij de Oosterdreef en de Dotterbloemstraat:

 • Aanleggen tijdelijke bushaltes.

Het verkeer kan hier gewoon langs rijden, soms met kleine vertraging.

13 januari tot en met 27 maart (fase 1)

Oosterdreef/Venneperweg tussen de Bosstraat en de Venneperweg:

 • Openbreken rijbaan en voetpaden.
 • Verwijderen verkeerslichten.
 • Omleggen en vervangen kabels en leidingen.
 • Bestraten voetpaden met nieuwe tegels.
 • Asfalteren rijbaan en fietspad.

13 maart tot en met 18 juni (fase 2)

Oosterdreef/Venneperweg tussen Kerkstraat en Venneperweg:

 • Openbreken rijbaan en voetpaden.
 • Bestraten voetpaden met nieuwe tegels.
 • Asfalteren rijbaan en fietspad.

22 juni tot en met 22 juni (fase 3)

De hele rotonde:

 • Asfalteren rijbanen en fietspaden.

24 juni tot en met 26 juni (fase 4)

 • Opruimen.
 • Verwijderen tijdelijke bushaltes.

De werkzaamheden kunnen helaas niet zonder (geluids)overlast worden uitgevoerd. De aannemer probeert zo min mogelijk (geluids)overlast te veroorzaken. 

Bereikbaarheid en parkeren

Van 13 januari tot en met 23 juni is de kruising afgesloten voor al het verkeer. Dit geldt dus ook voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Er worden omleidingsborden langs de weg gezet. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen via een korte omleiding van het centrum naar het station en omgekeerd. De parkeerplaats bij het station is bereikbaar via de Spoorlaan. De bussen rijden ook via een omleiding. Hiervoor zijn er tijdelijke bushaltes aangelegd.

De gemeente vraagt bewoners en bezoekers om tijdelijk ergens anders te parkeren. Woningen of bedrijven zijn te voet en met de fiets aan de hand wel bereikbaar. De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Ophalen huisvuil

Op de ophaaldagen van De Meerlanden kunnen bewoners hun vuilcontainer gewoon aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.

Inloopspreekuur in de bouwkeet van de aannemer

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u binnenlopen tijdens het inloopspreekuur van de aannemer. Dit is in de bouwkeet die bij de werkzaamheden staat.

Het inloopspreekuur wordt gehouden op:

 • Dinsdagen van 10.00 tot 11.00 uur.
 • Donderdagen van 14.00 tot 15.00 uur.

Tijdelijke opslag voor bouwmaterialen

Tijdens de werkzaamheden moeten er materialen worden opgeslagen. Hiervoor wordt een tijdelijke opslag ingericht op het grasveld aan de zuidkant van de kruising.

Contactpersoon voor dit project

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen Mike van Amerongen via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Gebruikt u dan ‘rotonde Venneperweg’ als onderwerp van de e-mail.