Terugkoppeling gesprek Burgerveen

Op 21 februari 2019 is in een gesprek met de dorpsraad Burgerveen en de werkgroep verkeer Burgerveen gesproken over de uitkomsten van de inloopavond van 10 december 2018. Tijdens de inloopavond zijn de plannen van Burgerveen, Vredeburg, Weteringbrug en Leimuiderbrug besproken. Op de planning staan het plaatsen van bankjes en een picknicktafel, een afsluiting van doorgaand verkeer en de aanleg van jaagpaden, fietsstraten en een recreatiesteiger.


Plannen

De aanwezigen tijdens het gesprek gaven aan blij te zijn met de aanleg van een jaagpad. Ook over de aanleg van de fietsstraat zijn zij tevreden en ze hopen dat deze langer wordt. De gemeente is op zoek naar budget om deze wens tegemoet te komen. Over de effecten van de afsluiting zijn de dorpsraad en de werkgroep sceptisch. Zij gaven aan problemen te voorzien. De gemeente heeft aangegeven dat wanneer de afsluiting wordt uitgevoerd, er naar de effecten wordt gekeken.
 
Daarna is gesproken over de plannen om de dijk aantrekkelijker te maken. De dorpsraad is akkoord met de voorkeur van bewoners voor de aanleg van een recreatiesteiger en het plaatsen van bankjes en een picknicktafel. Stichting Leefomgeving Schiphol heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. In maart wordt bekeken op welke plek deze geplaatst kunnen worden.

Verkeersbesluit

Het besluit om de plannen uit te voeren is in 2017 door de gemeenteraad genomen met het aannemen van de Visie Ringdijk en Ringvaart. Voor een afsluiting van doorgaand verkeer in Leimuiderbrug en voor de aanleg van een fietsstraten in Burgerveen en Leimuiderbrug is een verkeersbesluit nodig. De stappen hiervoor zijn ook tijdens het gesprek uitgelegd. Bij een voorgenomen verkeersbesluit hebben mensen in eerste instantie vier weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Na het genomen verkeersbesluit kan men vervolgens een bezwaar indienen.
Op de website wordt bekend gemaakt wanneer een verkeersbesluit wordt genomen. Onder het kopje ‘Per dorp’ staan de maatregelen per dorp aangegeven.
 
Het is ook mogelijk om per e-mail geïnformeerd te worden over de (verkeers-)besluiten in de buurt. Via https://www.overheid.nl/attenderingsservice is het mogelijk op postcode en huisnummer op de hoogte te worden gehouden van besluiten van de gemeente.

Vervolg

In het voorjaar blijven de dorpsraad, de werkgroep verkeer en de gemeente met elkaar in gesprek over de voortgang van de uitvoering van de plannen. Binnen twee maanden is een eerste planning beschikbaar en is bekend waar alles precies komt.
 

Gepubliceerd op: 
25 feb 2019