Inloopbijeenkomst Lijnden 11 februari 2019

Op maandag 11 februari organiseerde de gemeente in overleg met dorpsraad Lijnden een inloopbijeenkomst over de uitvoering van het beleid voor de Ringdijk en Ringvaart. Het ging over de plannen voor de Lijnderdijk en Akerdijk bij Lijnden. Ook aan de inwendige mens was gedacht, vanaf 18.00 uur kon aangeschoven worden voor een stamppotmaaltijd die bestond uit zuurkool en boerenkool.


Vragen stellen en stemmen

Tijdens en na de maaltijd konden de bezoekers van de inloopbijeenkomst vragen stellen over de verschillende plannen. De gemeente wilde graag weten of mensen voorstander zijn van de aanleg van een recreatiestijger, een “passantensteiger” voor bootjes, of het opknappen van de speelweide achter de Nieuwerkerkerstraat, bij handbal clubhuis het Vossennest. Deze ideeën zijn eerder opgehaald tijdens een bewonersavond in 2016. Met geld van Stichting Leefbaarheid Schiphol (SLS) kunnen één of meerdere van deze plannen worden uitgevoerd.

Mogelijke verkeersafsluiting

Voor de Lijnderdijk en Akerdijk is in de Visie Ringdijk en Ringvaart bedacht om deze mogelijk af te sluiten voor doorgaand verkeer, om de dijk verkeersveiliger en aantrekkelijker te maken. Het is nog onbekend of een afsluiting op de Ringdijk in Lijnden of Badhoevedorp nodig is. Of er een afsluiting komt, hangt onder meer af van het effect van een mogelijke afsluiting in Zwanenburg. Daar wordt naar verwachting binnenkort een besluit over genomen. In overleg met de dorpsraad wordt hierover bericht zodra meer bekend is.

Uitkomst van de peiling

De bijeenkomst werd door ongeveer 80 bewoners en ondernemers bezocht en verliep gemoedelijk. Ongeveer 40 bezoekers plaatsten een reactie in de stembus. Via de website werd 37 keer gestemd. In totaal waren er 26 stemmen voor een recreatiesteiger, 13 stemmen voor een passantensteiger en 12 stemmen voor een speelweide. Dit betekent dat we in ieder geval aan de slag gaan met de aanleg van een recreatiesteiger. In overleg met de dorpsraad kijken we welke van de andere wensen kunnen worden opgepakt.

Hoe nu verder

Verder werden veel vragen gesteld over een mogelijke verkeersafsluiting op de dijk. Een aantal bezoekers was voorstander, anderen hadden bezwaren. De nadruk van deze bijeenkomst lag echter niet op verkeer, maar op de plannen om de dijk aantrekkelijker te maken met een steiger, met nieuwe bankjes en een laadpaal voor elektrische fietsen. Ook komt er een jaagpad, zodat je langs de dijk kunt wandelen. De inzet is om in samenwerking met de dorpsraad Lijnden en SLS de recreatiesteiger, de bankjes, het jaagpad en mogelijk ook het opknappen van de speelweide of het aanleggen van de speelweide in 2020 uit te voeren. Het aanlichten van het gemaal staat voor komend najaar gepland. Lees meer over de plannen voor Lijnden.

Recreatiesteiger voorbeeld Lijnden

Foto: voorbeeld van een recreatiesteiger
Gepubliceerd op: 
21 feb 2019