Erfgoed Ringdijk en Ringvaart

Bij de vaststelling van de Visie Ringdijk en Ringvaart in 2017 heeft de gemeente besloten om de ringdijk en de ringvaart tot gemeentelijk erfgoed te verklaren. Nu gaat de gemeente verder onderzoeken hoe het aanwijzen van de ringdijk en ringvaart tot beschermd monument georganiseerd kan worden. Deskundigen en geïnteresseerde bewoners adviseren daarover in een klankbordgroep. In juni organiseren wij een aantal avonden voor bewoners in dorpshuizen langs de Ringvaart. Hier verzamelen wij verhalen over de ringvaart en ringdijk. Deze zijn inspiratie voor het aanwijzen van monumenten en het verklaren tot erfgoed.


De Ringdijk en Ringvaart vormen de basis van de Haarlemmermeerpolder. Veel inwoners wonen met plezier en trots langs de dijk. Samen met de inwoners wil de gemeente Haarlemmermeer de Ringdijk en Ringvaart beter tot hun recht laten komen.
 
Een gespecialiseerd bureau gaat samen met een klankbordgroep op zoek naar het historische gevoel, de belevingswaarden en de verhalen van de Ringvaart. In april is de eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep. Marja Ruigrok, wethouder voor erfgoed, is aanwezig bij de aftrap. In juni nodigt de gemeente geïnteresseerde bewoners uit voor bijeenkomsten in dorpshuizen langs de Ringdijk om verhalen over de Ringdijk en Ringvaart op te halen.

Visie Ringdijk en Ringvaart

De visie Ringdijk en Ringvaart is opgesteld door de gemeente Haarlemmermeer na overleg met bewoners. De belangrijkste verbeteringen voert de gemeente uit in de periode 2018 tot 2020 met het programma Ringdijk en Ringvaart. Zodat de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger worden. En ook om het culturele erfgoed van Haarlemmermeer te behouden.

Aanmelden bewonersbijeenkomst ‘erfgoed Ringdijk’

Heeft u interesse in deelname in juni aan een bijeenkomst in een dorpshuis over het erfgoed? Neem dan contact op met info@haarlemmermeer.nl o.v.v. “Erfgoed Ringdijk”. Binnenkort vindt u meer informatie over de data en locaties op deze website. 

Stoomgemaal Halfweg

Stoomgemaal Halfweg. Foto: Jur Engelchor
 
Gepubliceerd op: 
10 apr 2019